Onbekenden hebben in verschillende centrumstraten met verf het woord 'Fietsstraat' op het wegdek aangebracht. Het gemeentebestuur dient klacht in bij de politie en zoekt naar getuigen om de daders te vinden.

Het correct invoeren van een officiële fietsstraat heeft een grote impact op de onderlinge verhouding tussen fietsers en automobilisten. Verwarring hierover brengt de fietser in gevaar en kan leiden tot ongevallen.

Het gemeentebestuur begrijpt dat inwoners vragende partij zijn voor het creëren van één of meerdere fietsstraten in het Centrum. Zo voorzien we in de plannen van het riolering- en herinrichtingsproject Centrum-West de invoering van meerdere fietsstraten.

De invoering van een fietsstraat gaat gepaard met gerichte aanpassingen van de infrastructuur, de juiste signalisatie en bijhorende sensibilisering. Niet elke straat komt bovendien in aanmerking als fietsstraat. Dit vereist een uitgebreid voortraject, inclusief overleg met de buurtbewoners.

30 km per uur, nooit voorbijsteken

In een officiële fietsstraat geldt een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur voor het autoverkeer en mogen fietsers nooit ingehaald worden door auto's. Het is belangrijk dat dit correct en eenduidig wordt aangeduid met de juiste verkeersborden en wegmarkering.

Het onwettig aanbrengen van het woord 'Fietsstraat' in talrijke straten leidt tot verwarring en is ronduit gevaarlijk voor de fietsveiligheid. Hiermee bereiken de dader(s) het omgekeerde effect van wat beoogd wordt.

Zo snel mogelijk verwijderen

Het gemeentebestuur gaat de schilderwerken in onder andere de Gildestraat, Sint-Pietersstraat en Corbiestraat zo snel mogelijk verwijderen.