• In maart 2020 kondigde de financiële sector een eerste reeks steunmaatregelen aan om gezinnen en bedrijven door de moeilijke periode van de coronacrisis heen te loodsen. Gezinnen en bedrijven konden voor maximaal 6 maanden betalingsuitstel aanvragen, nadien verlengd tot maximaal 9 maanden (met uiterlijke datum 31 december 2020).

• De sector heeft beslist om ook in 2021 haar engagement verder te zetten en maximale ondersteuning te bieden:

o Particulieren die zich in financiële moeilijkheden bevinden, kunnen opnieuw betalingsuitstel van kapitaal en interesten vragen voor hun woonkrediet. Dit voor een periode van maximaal 3 maanden.

De aanvraag voor betalingsuitstel dient te gebeuren voor eind maart 2021 (en kan dus uiterlijk lopen tot eind juni 2021). De interesten gedurende het betalingsuitstel worden achteraf verrekend.

De financiële sector heeft ook opnieuw extra aandacht voor diegenen die het zwaarst getroffen worden door de huidige crisis. Kredietnemers die maandelijks minder dan 1.700 euro netto overhouden, kunnen daarom betalingsuitstel opnemen zonder dat ze intresten op het betalingsuitstel zijn verschuldigd. De banken nemen dit op zich.

o De maatregelen die worden genomen om levensvatbare ondernemingen door de crisis te loodsen, berusten bovendien opnieuw op twee pijlers. Voor KMOs is het zo dat de tweede staatsgarantieregeling wordt verlengd tot eind juni 2021, en zal worden uitgebreid voor kredieten met een langere looptijd, met name tot 5 jaar.

Bovendien krijgen ondernemingen opnieuw de mogelijkheid om betalingsuitstel van kapitaal aan te vragen voor hun ondernemingskrediet. Het betalingsuitstel kan worden aangevraagd voor maandaflossingen/vervaldagen in januari, februari en maart 2021, en kan lopen tot uiterlijk 31 maart 2021.

Banken raden ondernemingen aan om nu reeds in gesprek te gaan met hun bank, zodat op die manier naar een meer structurele oplossing op maat gezocht kan worden.

• De banken zullen geen dossier- of administratieve kosten aanrekenen voor dit betalingsuitstel.

• Het betalingsuitstel, toegekend en lopende in 2020 en het nieuwe betalingsuitstel in 2021,mogen in totaal maximaal 9 maanden bedragen. Dit geldt zowel voor woonkredieten als ondernemingskredieten.

Dit volgt uit een Europese beslissing, die wil vermijden dat de risico's te lang verborgen blijven voor de klanten en de banken, bij een té lang verleend betalingsuitstel.

• Nadat de periode van uitstel is afgelopen, hernemen de betalingen. De looptijd van het krediet wordt verlengd met de periode van het betalingsuitstel.

• Er werden nieuwe Charters betalingsuitstel voor woonkredieten en ondernemingskredieten opgemaakt.

Financiële sector zet ongezien engagement verder

De coronacrisis treft ook dit najaar heel wat mensen bijzonder hard. Vele ondernemingen moesten een tweede maal verplicht de deuren sluiten, waardoor verschillende gezinnen en bedrijven zich opnieuw in een moeilijke situatie bevinden.  

De banken willen hen daarom blijvend ondersteunen en financieel begeleiden. Op die manier krijgen ze alle kansen om deze turbulente periode zo goed mogelijk door te komen en snel een stabiele financiële situatie terug te vinden van zodra de coronacrisis ingedijkt is.

Johan Thijs, voorzitter Febelfin: De Belgische banken willen de economie blijvend ondersteunen in deze moeilijke periode. Een belangrijk aantal bedrijven en organisaties die financieel gezond zijn, hebben nu bijkomende hulp nodig om door de moeilijke periode heen te komen. 

We nemen als financiële instellingen meer dan ooit en solidair onze maatschappelijke rol op. We willen onze klanten (particulieren, zelfstandigen, bedrijven en organisaties) die het extra moeilijk hebben, maximaal bijstaan en op die manier onze verantwoordelijkheid nemen in het mee oplossen van deze ongeziene crisis.

Samen met de Federale Minister van Financiën werd daarom, net zoals in het voorjaar, beslist om particulieren en bedrijven financieel te blijven ondersteunen wanneer zij in moeilijkheden zitten of dreigen te komen door de aanhoudende coronacrisis.

De financiële sector neemt opnieuw het engagement op om particulieren en bedrijven zo goed mogelijk bij te staan en hen doorheen de crisis te loodsen, door opnieuw algemeen betalingsuitstel mogelijk te maken en de tweede staatswaarborgregeling voor KMO’s uit te breiden en te verlengen. 

 • Voor hypothecair krediet kan een betalingsuitstel van kapitaal en interesten worden aangevraagd, voor kredieten afgesloten vóór 1 april 2020, voor een periode van maximum drie maanden. 
 • Deze aanvraag voor betalingsuitstel kan worden aangevraagd tot eind maart 2021, en kan dus uiterlijk lopen tot 30 juni 2021. Het totale verkregen betalingsuitstel kan maximaal 9 maanden bedragen, over de hele periode heen. 
 • Ook voor ondernemingen wordt het opnieuw mogelijk gemaakt om betalingsuitstel van kapitaal aan te vragen voor een periode van maximum 3 maanden, en tot uiterlijk 31 maart 2021. 
 • Het betalingsuitstel kan dus niet langer lopen dan eind maart 2021. Bovendien kan het betalingsuitstel maximaal 9 maanden bedragen over de hele periode heen. Voor veel ondernemingen, die zich in financiële moeilijkheden bevinden, is het nu reeds aangewezen om in dialoog te gaan met hun bank, om samen naar de beste oplossingen op maat te zoeken voor hun persoonlijke situatie. 
 • De maatregelen die worden genomen om levensvatbare ondernemingen door de crisis te loodsen, berusten bovendien opnieuw op twee pijlers. Voor KMOs is het immers ook zo dat de tweede staatsgarantieregeling wordt verlengd tot eind juni 2021, en zal worden uitgebreid voor kredieten met een langere looptijd, met name tot 5 jaar.

De banken zullen geen dossier- of administratieve kosten aanrekenen voor het betalingsuitstel. Zo wil de financiële sector zich ten volle inzetten om in deze aanhoudende onzekere tijden steun en hulp te bieden.

De praktische details van het betalingsuitstel kunnen worden teruggevonden in de nieuwe Charters voor hypothecair krediet en ondernemingskrediet.

Betalingsuitstel voor particulieren

Particulieren die tijdens deze tweede coronagolf aanhoudend financieel worden getroffen door de coronacrisis en aan de toekenningsvoorwaarden voldoen, kunnen opnieuw betalingsuitstel van hun hypothecair krediet vragen. 

 • Een betalingsuitstel kan worden aangevraagd door iedereen die aan de voorwaarden voldoet, zoals bijvoorbeeld inkomensverlies door ziekte of tijdelijke werkloosheid. Alle voorwaarden zijn opgenomen in het Charter.
 • In deze periode krijgt de kredietnemer uitstel van kapitaal en interesten. De interesten worden na de periode van het betalingsuitstel verrekend.
 • De financiële sector heeft ook opnieuw extra aandacht voor diegenen die het zwaarst getroffen worden door de huidige crisis. Kredietnemers die maandelijks minder dan 1.700 euro netto overhouden, kunnen daarom betalingsuitstel opnemen zonder dat ze intresten op het betalingsuitstel zijn verschuldigd. De banken nemen dit op zich.
 • Een betalingsuitstel van het hypothecair krediet kan worden aangevraagd voor maximum 3 maanden, en de aanvraag dient te gebeuren voor eind maart 2021. Het betalingsuitstel kan dus maximaal lopen tot 30 juni 2021. Voorbeeld: een aanvraag in december loopt voor de maanden januari, februari en maart. Een aanvraag in januari loopt voor de maanden februari, maart en april,….
 • In totaal kan het betalingsuitstel nooit meer dan 9 maanden bedragen, over de hele periode van beide Charters heen (dus tussen april 2020 en juni 2021).
 • Het betalingsuitstel kan enkel worden aangevraagd voor kredieten die werden afgesloten voor 1 april 2020.
 • De banken verbinden zich ertoe om de gebruikelijke dossier- of administratiekosten niet aan te rekenen.
 • Nadat de periode van uitstel is afgelopen, hernemen de gewone betalingen. De looptijd van het krediet wordt verlengd met de periode van het betalingsuitstel.

Betalingsuitstel voor ondernemingen

Ook ondernemingen die zwaar getroffen worden door de coronacrisis krijgen opnieuw de mogelijkheid om betalingsuitstel voor hun ondernemingskrediet aan te vragen. 

 • Een onderneming kan ervoor kiezen om betalingsuitstel van zijn/haar ondernemingskrediet aan te vragen, indien men aan de voorwaarden voldoet. Zo moet er bijvoorbeeld sprake zijn van betalingsproblemen door de coronacrisis en dient de onderneming als levensvatbaar te worden beschouwd. Alle voorwaarden zijn opgenomen in het Charter.
 • In totaal kan het betalingsuitstel nooit meer dan 9 maanden bedragen, over de hele periode heen.
 • Het betalingsuitstel kan enkel worden aangevraagd voor kredieten die werden afgesloten voor 1 april 2020.
 • Het betalingsuitstel van het ondernemingskrediet houdt in dat de onderneming/organisatie gedurende het betalingsuitstel geen aflossingen van kapitaal moet doen. De intresten blijven verschuldigd.
 • Het betalingsuitstel kan worden aangevraagd voor de maandaflossingen/vervaldagen in januari, februari en maart, en kan uiterlijk lopen tot 31 maart 2021.
 • De banken verbinden zich ertoe om de gebruikelijke dossier- of administratiekosten niet aan te rekenen.
 • Nadat de periode van uitstel is afgelopen, hernemen de betalingen. De looptijd van het krediet wordt verlengd met de periode van het betalingsuitstel.

Oproep: zoek samen met je bank nu reeds naar een oplossing op maat  

Aangezien de totale periode van betalingsuitstel maximaal 9 maanden kan bedragen, zal het voor bepaalde gezinnen en bedrijven niet langer mogelijk zijn om betalingsuitstel te verkrijgen.

Het is voor hen ontzettend belangrijk om in dialoog te gaan met hun bank, en samen naar een oplossing op maat te zoeken, om deze moeilijke periode te overbruggen.

Ook voor veel andere ondernemingen, die zich recent in financiële moeilijkheden bevinden maar wel nog betalingsuitstel kunnen aanvragen, is het nu reeds aangewezen om in gesprek te gaan met hun bank.

De beste manier om een onderneming te helpen met mogelijke liquiditeitsproblemen is in dialoog te gaan over hun specifieke situatie en toestand. Op die manier, worden eventuele problemen niet met enkele maanden vooruit geschoven, maar wel samen met de klant aangepakt aan de hand van een persoonlijke en individuele benadering.

Het is voor de ondernemingen ontzettend belangrijk om hiermee niet té lang te wachten en de risico’s niet te laten opstapelen, aangezien dit nog grotere problemen met zich mee kan brengen.

Hoe langer men wacht, hoe moeilijker het wordt om een structurele oplossing te vinden. Het samen streven naar een oplossing op maat, lijkt dan ook de beste aanpak te zijn.

Om ondernemingen en particulieren wegwijs te maken in de oplossingen op maat, heeft Febelfin  de leaflets “Praat met je bankier voor het te laat is” opgemaakt. 

Timing

 • Voor wie betalingsuitstel wenst te verkrijgen voor zijn toekomstige maandaflossing of vervaldag, is het belangrijk om de aanvraag tijdig te doen bij de bank. Er moet steeds gerekend worden op 10 kalenderdagen om de aanvraag voor het betalingsuitstel te verwerken. Bijvoorbeeld: voor uitstel van betaling van een maandtermijn die verschuldigd is op 1 januari 2021, dient de aanvraag uiterlijk op 21 december 2020 te worden ingediend.
 • In totaal kan een betalingsuitstel voor een krediet nooit meer dan 9 maanden bedragen, over de hele periode heen (sinds april 2020). Een onderneming of particulier die bijvoorbeeld nu reeds 8 maanden betalingsuitstel heeft gekregen onder de voorwaarden van het Eerste Charter betalingsuitstel, kan nog maximaal 1 maand betalingsuitstel krijgen onder de voorwaarden van het Tweede Charter betalingsuitstel.

Contact

Wie betalingsproblemen ondervindt en betalingsuitstel zou willen aanvragen, wordt gevraagd om zijn of haar bank te contacteren om te bekijken of aan de voorwaarden wordt voldaan. Dat kan op afspraak of via de beschikbare digitale kanalen van de bank (e-mail, chat, mobiele app,…) en via telefoon.

Ook voor wie niet aan de voorwaarden van het Charter betalingsuitstel voldoet of geen verder betalingsuitstel kan krijgen, maar toch financiële problemen ondervindt, raden wij aan om zo snel als mogelijk contact op te nemen met zijn/haar bankier. Er kan steeds naar een oplossing op maat gezocht worden voor uw specifieke situatie.

De banken stellen alles in het werk om hun klanten zo goed en zo snel mogelijk verder te helpen.