Ook het Geels stadsbestuur begrijpt de beslissing van de gemeente Olen over het Shopping Park Olen helemaal niet.

In Geel vreest economieschepen Pieter Verhesen dat in de toekomst nog meer schoenen- en kledingszaken naar het Shopping Park Olen trekken.

Maar daar is volgens de Olense burgemeester Seppe Bouquillon geen vrees voor. De kleding- en schoenwinkel komt in een gedeelte van de voormalige plantenzaak van Van Gastel. Daarvoor is de wijziging bedoeld. Volgens Seppe Bouquillon mag dat pand niet opgedeeld worden in kleinere winkels, net om de vestiging van meer kleding- en schoenwinkels mogelijk te maken.

Volgens Bouquillon gaat het om een eenmalige wijziging in een bestaand gebouw. Bovendien stelt Bouquillon dat de ruimte niet mag opgevuld worden door kleding- en schoenwinkels uit Geel of Herentals.

Toch ook een vreemde gedachtenkronkel.

In Herentals onderzoeken ze nu hoe ze tegen de beslissing van de gemeente Olen kunnen procederen. Indien dat gebeurt, sluit ook het stadsbestuur zich bij die procedures aan.