De N-VA Grobbendonk-Bouwel maakte reeds in juni 2013 in haar lokaal huis-aan-huis-blad haar negatief standpunt bekend omtrent de aanvraag van ENA Wind Farms voor de bouw van vier windturbines met een wiekhoogte van bijna 150 meter in Grobbendonk.

De N-VA Grobbendonk-Bouwel is dit standpunt blijven ondersteunen tijdens de volledige procedure van openbaar onderzoek en is verheugd met het gelijklopende standpunt van haar coalitiepartner sp.a, van de milieuraad en van de zeer talrijke indieners van de bezwaarschriften.

Voor de N-VA Grobbendonk-Bouwel mag windenergie geen taboe zijn in Grobbendonk, maar windmolens kunnen slechts toegelaten worden in daarvoor speciaal uitgekozen zones en onder bijkomende voorwaarden.

De N-VA Grobbendonk-Bouwel hoopt dan ook op een unaniem negatief advies van het schepencollege op 26 augustus 2013 tegen het huidig voorgestelde project.

Namens N-VA Grobbendonk-Bouwel :  Eric Van Meensel, Greet Van de Peer, Vincent Van Genechten, schepenen; Peter Van Pelt, voorzitter