Ook de Vlaamse regering weigert een omgevingsvergunning voor de bouw en exploitatie van 6 windturbines van 200 meter hoogte in de bossen van SCK-CEN.

Reden weigering :  omdat het project niet verenigbaar is met een goede ruimtelijke ordening en niet getuigt van een zuinig ruimtegebruik.

Het college van burgemeester en schepenen van Mol gaf na een openbaar onderzoek in mei al een negatief advies dat nu door de Vlaamse overheid bevestigd wordt.

De zone waarin de windturbines ontwikkeld zouden worden, is een zone voor industriële activiteiten. In een dergelijke zone moet eerst de hoofdactiviteit ontwikkeld zijn voor er onderzocht kan worden of binnen het gebied nog bijkomend windturbines kunnen worden ingepland.

Werken in omgekeerde volgorde belemmert de verdere ontwikkeling van het gebied en getuigt dus niet van 'zuinig ruimtegebruik'.

Omdat het allesbehalve duidelijk is hoe na de bouw van de aangevraagde windturbines nog 'nucleaire centrales, onderzoekscentra, inrichtingen die gebruik maken van radioactieve straling' zou kunnen worden opgericht of worden uitgebaat binnen het projectgebied, geeft de Vlaamse overheid geen goedkeuring voor het dossier.

Negatief advies in mei naar Vlaamse regering

Het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK-CEN) en Ecopower dienden in april een aanvraag in voor de realisatie van zes windturbines van 200 meter hoogte in de bossen van het SCK in Mol.

In mei gaf het Molse gemeentebestuur hiervoor negatief advies. Het college van burgemeester en schepenen evalueerde het windturbineproject als 'disproportioneel' en totaal niet passend in de omgeving.

De realisatie van dit project zou onherroepelijk grote schade toebrengen aan dit uniek stil groengebied.

De negatieve impact op de natuurwaarde en de toeristische/recreatieve aantrekkingskracht van dit gebied is te groot. Dit project zou een rechtstreekse inbreuk betekenen op het welzijn van talrijke inwoners en bezoekers.

Openbaar onderzoek en advies verlenen door gemeentebestuur

De bevoegdheid van het gemeentebestuur beperkt zich in dit dossier tot het organiseren van het openbaar onderzoek en het verlenen van advies. Het openbaar onderzoek leidde tot talrijke bezwaarschriften.

Deze werden conform de procedure geïnventariseerd en overgemaakt aan de bevoegde overheidsinstanties. Het formele ongunstige advies van het college van burgemeester en schepenen werd met de bijhorende motivatie eveneens overgemaakt, waarbij het finaal aan de Vlaamse regering was om te beslissen over een vergunning.

Na deze beslissing behoren de bestaande wettelijke beroepsmogelijkheden voor alle betrokken partijen steeds tot de opties. Foto rr.