De Vlaamse Regering gaat er alles aan doen om elektrisch fietsen te stimuleren. De fietsinfrastructuur moet zo goed mogelijk aangepast zijn aan de snelheid, het vermogen en de grootte en breedte van die fietsen.

Op lange termijn kunnen er zelfs elektrische fietssnelwegen, alleen voor elektrische fietsen en bromfietsen, worden aangelegd.

De partijen vragen in de resolutie om via het Fietsfonds middelen uit te trekken om de lokale besturen te ondersteunen bij de aanpassing van infrastructuur aan (snelle) elektrische fietsen.

Er wordt ook gevraagd om het auto- en fietsnet zo veel mogelijk te ontvlechten.

Zo nodig moeten maatregelen worden getroffen om snelle elektrische fietsen extra te beschermen met veilige kruispunten en aangepaste verkeerslichten. (pb)