2021 wordt een druk jaar voor de N18 (Turnhoutsebaan en Molsebaan) tussen Retie en Dessel. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), Fluvius en de gemeenten Retie en Dessel plannen verschillende werkzaamheden op de N18.

Vanaf april staan er drie projecten op de planning voor deze gewestweg. Die moeten het rijcomfort en de verkeersveiligheid van de weggebruikers verbeteren.

Verschillende projecten op N18

In de tweede week van de paasvakantie (12-16 april 2021) vernieuwt Wegen en Verkeer het wegdek van de Turnhoutsebaan in Dessel centrum, ter hoogte van de Markt. De klinkers van de rijbaan verdwijnen er en maken plaats voor een rijbaan in asfalt.

De werfzone strekt zich uit over ongeveer 200m tussen de kruispunten met de Hannekestraat en de Hofstraat. Gedurende vijf dagen moet het verkeer een lokale omleiding volgen rond het centrum. Bestemmingen in de werfzone blijven steeds bereikbaar via de fiets- en voetpaden.

Een week later, vanaf maandag 19 april 2021, werkt Wegen en Verkeer verderop op de N18, ter hoogte van Werbeek (grondgebied Retie). Tussen de bebouwde kom van Retie en de gemeentegrens met Dessel vervangt AWV over een lengte van één kilometer de betonverharding door asfalt.

Zo wordt ook het laatste gedeelte van de verouderde betonplaten vervangen en is het traject tussen Retie en Dessel volledig uitgevoerd in asfalt.

Deze werken duren ongeveer 3 weken, tot 9 mei. De werfzone is zo lang onderbroken voor gemotoriseerd verkeer en er geldt een omleiding via de Geelsebaan (N118).

Vanaf mei 2021 vinden er langs en op de N18 tussen Dessel en Retie aansluitend ook werken aan de nutsleidingen, rioleringen en fietspaden plaats. Deze werken vinden plaats tussen de brug over de Zwarte Neet tot aan het kruispunt met Klaaseind x Koolvenstraat.

Tot augustus 2021 gebeurt dit hoofdzakelijk in de bermen met beperkte hinder voor het verkeer. Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van Fluvius en de gemeenten Retie en Dessel en zal na afronding vooral voor de fietser langs de N18 een belangrijke verbetering zijn.

Goede afstemming voor minder hinder

De verschillende projecten gaan onvermijdelijk een impact hebben. Het verkeer tussen Retie en Dessel zal een hele tijd rekening moeten houden met hinder op de weg en omleidingen.

De planningen van de drie projecten zijn zo goed mogelijk op elkaar afgestemd om de hinder te beperken. Eens de wegenwerken achter de rug zijn, zal de gewestweg er een stuk veiliger en comfortabeler bijliggen.

Meer info

De meest actuele info is steeds beschikbaar op www.wegenenverkeer.be/retie en www.wegenenverkeer.be/dessel.

Plan AWV