Op de gemeenteraadscommissie sociale zaken van 18 november kregen de commissieleden een toelichting over de armoedebarometer en het Geelse armoedebeleid.

Lieselotte Thys (Open Vld) vroeg aan de bevoegde schepenen en de aanwezige ambtenaren om binnen het Geelse armoedebeleid aandacht te hebben voor menstruatiearmoede. Uit een recent rapport van Caritas Vlaanderen blijkt dat 12% van de bevraagde meisjes soms geen geld heeft om menstruatieproducten te kopen.

"Zowel op armoede als op menstruatie rust nog steeds een taboe. Het wordt tijd om dat te doorbreken." Stelt Thys, "12% van Vlaamse meisjes geeft aan soms geen geld te hebben voor menstruatieproducten. Dat is meer dan 1 op 10. Ik vind dat een hallucinant en zelfs onaanvaardbaar cijfer."

Wanneer meisjes of vrouwen geen gebruik kunnen maken van menstruatieproducten komt het soms zo ver dat ze niet naar school of naar hun werk kunnen gaan.

Laat staan dat ze kunnen gaan sporten of aan andere activiteiten kunnen deelnemen. Hierdoor lopen ze het risico op isolatie, schoolachterstand en loon- en jobverlies omwille van afwezigheden.

Die afwezigheden kunnen perfect vermeden worden volgens Lieselotte Thys. Ze formuleerde twee voorstellen in de commissie: het opnemen van deze producten in het aanvullende financieringsmechanisme van het ocmw en het voorzien van automaten met gratis voorbehoedsmiddelen in de secundaire scholen.

Het stadsbestuur gaf aan dit verder te willen onderzoeken in welke mate de stad hier reeds aan tegemoet komt en waar het beter kan.

"Ik ben blij met de reactie van het stadsbestuur en zal dit verder opvolgen. Je maandstonden hebben als meisje is al pijnlijk en vervelend genoeg. Je zorgen moeten maken over tampons en maandverband kan er op die moment echt niet bij. Hier moeten we als samenleving oog voor hebben."

Rapport: https://caritasvlaanderen.be/nl/services/menstruatie-armoede-vlaanderen