"Bij een ambitieus en fris team van kandidaten hoort een ambitieus en fris programma. Het Geel van de toekomst heeft liberalen nodig." zegt Lieselotte Thys bij de officiële aftrap van de campagne.

Met die woorden lanceren de Geelse liberalen ook hun verkiezingswebsite: www.geelgewoondoen.be. Op de website kan je zowel kennis maken met de 33 liberale kandidaten en kan je het programma van de partij terugvinden.

"Ik geloof er in dat we met deze kandidaten en met dit programma hét politieke alternatief zijn in Geel. Dit is het verhaal dat Geel nodig heeft." aldus de vastberaden lijsttrekker Lieselotte Thys.

"Elke partij gelooft dat ze de grootste gaat zijn of dat ze gaan groeien, ook wij willen vooruit. Maar niet iedereen kan de grootste zijn en de Gelenaar zou de kaarten wel eens stevig door elkaar kunnen schudden. En zo zouden wij wel eens de doorslaggevende partij kunnen worden."

Open Vld Geel schreef een programma voor alle Gelenaars. De basis van het programma zijn 4 overkoepelende pijlers waar ze al hun beslissingen aan willen toetsen: co-creatie, vooruitgang, efficiënt inzetten van schaarse middelen en transparantie.

Er werden ook standpunten uitgewerkt rond 15 thema's waarop Open Vld er van overtuigd is dat ze het verschil kan maken. Participatie, mobiliteit en lokale economie zijn logischerwijs de stokpaardjes van de liberalen. Maar opvallend is ook dat thema's zoals gelijke kansen, gezondheidszorg, duurzaamheid en dierenwelzijn een volwaardig blok krijgen.

"We hebben eerst geluisterd naar de Gelenaars. Met hun bezorgdheden en ideeën zijn wij aan de slag gegaan. Er is heel goed nagedacht over en hard gewerkt aan dit programma. We hebben kandidaten die expertise hebben in de meest uiteenlopende thema's, daarom dat ons programma ook zo breed is. Dit is een totaalpakket dat we aanbieden aan de Gelenaars. Dit programma toont aan dat wij klaar zijn om mee beleid te maken." zegt voorzitter Myriam Smets.

Kandidaten

De kandidatenlijst werd nog aangevuld met enkele bekende liberale gezichten en verrassende nieuwkomers. De meest opvallende en zoveelste politieke verrassing op de liberale lijst is ongetwijfeld Babs Vandervoort (#21). Babs, beter gekend als Babs van Roos met witte stippen en van de schminkmobiel, zal als onafhankelijke kandidaat opkomen voor Open Vld Geel. Haar speerpunten hoeven niet te verbazen: Babs wil dierenwelzijn en duurzaam ondernemen hoger op de politieke agenda plaatsen.