U bent hier

Open Vld komt met eigen post-corona plan voor Geel

Geel
04.06.2020 - 12.04u
Door: Lex Verellen

Open Vld lanceert zelf een relanceplan dat Geel op weg moet zetten om uit de coronacrisis te geraken. Met de voorgestelde maatregelen wil Open Vld vooral perspectief bieden aan de Gelenaars, zowel op korte als op langere termijn.

Ze dringen er op aan dat het stadsbestuur snel duidelijkheid schept voor de inwoners, de lokale ondernemers, de vele verenigingen en jeugd- en sportclubs. Voor die laatste kan Geel alvast rekenen op 600.000 euro uit het noodfonds die minister Bart Somers ter beschikking stelt.

De coronacrisis heeft onze economie en samenleving grondig door elkaar geschud. De afgelopen maanden en weken waren een beproeving voor elke Gelenaar. Er moet volgens Open Vld Geel snel duidelijkheid komen over een Geels relanceplan om de Geelse economie en samenleving terug op gang te krijgen. Ze wijzen hierbij op de enorme verantwoordelijkheid van het lokaal bestuur.

"Het lokale bestuur staat het dichtst bij haar inwoners en weet waar de noden het hoogst zijn. In tal van steden en gemeenten zien wij besturen daar ook proactief op inspelen.

Het Geelse stadsbestuur heeft eerder een afwachtende houding maar ook de Gelenaars verdienen perspectief." klinkt het bij fractieleider Lieselotte Thys. "Daarom lanceren wij met dit eigen relanceplan een aantal ideeën om Geel niet enkel door de crisis te leiden maar ook op langere termijn beter te maken.

We willen vooral constructief mee nadenken over hoe we van deze crisis een opportuniteit kunnen maken."

Het plan van de Geelse liberalen omvat 10 concrete ideeën en wil hiermee de hand reiken naar de meerderheid én oppositie om samen een breed gedragen relanceplan uit te werken.

Ten dienste van de burger

"De stad moet een kwalitatieve en slimme dienstverlening hebben. En Corona legt hier toch een aantal pijnpunten maar ook mogelijkheden bloot. Zo is het duidelijk dat telewerk de toekomst is met zowel een impact op het welzijn van de medewerkers als op de planeet." stelt Thys.

"Ook de lange wachtrijen aan het containerpark kunnen slim opgelost worden. Bijvoorbeeld via livestream waarop inwoners de drukte kunnen bekijken vooraleer ze naar het containerpark komen, vergelijkbaar met het systeem bij de autokeuring."

Thys: "Een heel belangrijke verantwoordelijkheid ligt dan weer bij het helpen van leerlingen die in de afgelopen maanden mogelijks een leerachterstand hebben opgelopen.

Hier moet de stad het initiatief nemen om ook tijdens de zomer inhaallessen te organiseren en hiervoor leerkrachten en/of vrijwilligers inschakelen."

1. Uitbreiding van dienstverlening op afstand en telewerk voor gemeentepersoneel
2. Een druktemeter/livestream voor het containerpark
3. Inrichting zomerscholen voor specifieke bijscholing en extra investering in buddywerking

Bruisende stad

De meeste winkels zijn opnieuw open maar zien nog niet al hun cliënteel terugkomen. "Corona zorgt ervoor dat meer en meer mensen online kopen. Hierin moeten we onze ondernemers nu ondersteunen om e-commerce en social media optimaal te gebruiken." Stelt Myriam Smets.

Open Vld pleit er voor om retributies en belastingen grondig te herzien. Zo moeten handelaars niet belast worden voor de verspreiding van reclamewerk en is het heffen van een promotaks en terrasbelasting voor dit jaar voor de liberalen echt niet aan de orde.

Smets: "We organiseren nog altijd een Geel zomert, maar dan net iets anders. Open Vld pleit voor cultuur in open lucht zoals straattheater, vakanties in eigen gemeente en zelfs drive-in cultuur- en filmvoorstellingen. Allemaal veilig en vol sfeer en gezelligheid."

4. Vereenvoudiging en opschorten van belastings- en retributiereglementen.
5. Geelse ondernemers begeleiden en ondersteunen in de overgang naar e-commerce
6. Geel zomert: cultuur in openlucht, straattheater, drive-in filmvoorstellingen, een vakantiebrochure voor vakantie in eigen gemeente

Sociale weefsel

Verenigingen en sportclubs zagen hun werking en inkomsten compleet wegvallen. Afgeschafte wedstrijden, mosselsoupers die niet doorgaan,... het is een dikke streep door de rekening.

Het heropstarten van hun activiteiten, met de nodige gezondheidsmaatregelen (ruimere locaties, hygiënische voorschriften) valt dan weer extra duur uit. Om de verenigingen te ondersteunen maakt minister Bart Somers (Open Vld) alvast geld vrij.

Zo kan Geel rekenen op 600.000 euro uit het noodfonds dat ter beschikking staat om haar verenigingen te ondersteunen. De stad zal zelf kunnen invullen hoe ze de middelen zal verdelen.

"Het zou jammer zijn als onze verenigingen en clubs volgend jaar extra lidgeld moeten vragen om alles financieel haalbaar te houden. Dat zou voor het Geelse verenigingsleven een zware domper zijn." Stelt Berten Kempen, voorzitter van Jong VLD Geel.

Om de vele vrijwilligers te ondersteunen vindt Open Vld daarom dat de stad extra financiële steun moet voorzien. "Bovenop de steun die zij normaal krijgen is er de mogelijkheid om afbetalingsplannen te herzien en verenigingen toch de kans te bieden om extra middelen te verwerven.

Zo krijgen verenigingen bijvoorbeeld nu in ruil voor het opruimen van zwerfvuil financiële steun. Laat ons die premies verhogen. Dat is goed voor onze verenigingen en we krijgen hierdoor ook een propere stad." Vervolgt Kempen.

Ook naar technische en logistieke ondersteuning moet de stad het voortouw nemen. Kempen: "Nu kampen maar kunnen doorgaan met maximum 50 leden komt er heel wat meer bij kijken voor onze jeugdverenigingen.

De stad kan actief op zoek gaan naar plaatsen waar jeugdverenigingen in Geel kunnen komen verblijven."

Ten slotte moet de stad ook op vlak van logistiek en materiaal extra ondersteuning kunnen bieden van zodra het verenigingsleven terug op gang komt en moet er een inhaalbeweging gemaakt worden qua renovatie en aanleg van (sport)buiten-infrastructuur.

7. Actief zoeken naar en aanbieden van alternatieve locaties en kampplaatsen voor jeugdbewegingen die nu naar aangepaste locaties op zoek moeten gaan.

8. Extra financiële ademruimte voorzien: bv. kwijtschelding afbetalingsplannen, gratis ter beschikking stellen van stadsinfrastructuur, extra manieren creëren om kas te spijzen door bv. een verhoging van de zwerfvuilpremie

9. Extra logistieke en materiële ondersteuning wanneer het verenigingsleven terug op gang komt

10. Extra investeren in parken, pleintjes en buiteninfrastructuur voor sport en spel. Bv. basketpleintje Leunen, heraanleg pleintje bogaard, ...

"Open Vld Geel hoopt dat er over de partijgrenzen heen over deze voorstellen kan gepraat worden en wil constructief meebouwen aan een stad die post-corona nog beter is dan ervoor." besluit Thys

imageMeer nieuws

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Dossiers

Webdesign door Intracto