Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Openbaar Ministerie (OM) stelt Witboek voor : "Op weg naar 2030"

Het Openbaar Ministerie publiceerde vandaag haar Witboek “Op weg naar 2030”. Het Witboek bevat de doelstellingen van het Openbaar Ministerie en de middelen die nodig zijn om deze doelstellingen te bereiken.

Het Witboek wordt voorafgegaan door een aantal gemeenschappelijke overwegingen van het Openbaar Ministerie, de Zetel en de Entiteit Cassatie. Dit zijn krachtlijnen die essentieel zijn voor het behoud van een kwaliteitsvolle Justitie.

"Met de verkiezingen en dus een nieuwe legislatuur in zicht, heeft het Openbaar Ministerie in een toekomstgericht document een reeks concrete doelstellingen geformuleerd, samen met de middelen die nodig zijn om deze te realiseren", klinkt het.

"Het Openbaar Ministerie wenst een performante en moderne gerechtelijke organisatie te zijn die steeds ten dienste staat van de burger en de maatschappij. Dit vereist een verantwoord en realistisch strafrechtelijk beleid dat rekening houdt met de maatschappelijke evoluties en met de criminaliteit die steeds verder evolueert.

Hiervoor is een betere financiering van het Openbaar Ministerie en een versterking van de magistraten en het personeel nodig.

Met dit doel is, op basis van de beheersplannen van de gerechtelijke entiteiten, dit Witboek opgesteld. Het vormt de verbinding tussen het strafrechtelijk beleid en het beheer van het Openbaar Ministerie.

Het Openbaar Ministerie wil met dit Witboek de dialoog openen met de politieke wereld, en meer specifiek, met de volgende regering en minister van Justitie, maar ook met de ketenpartners en de maatschappij in het algemeen.

Het volledige Witboek van het Openbaar Ministerie: www.om-mp.be

Deel dit artikel