Projectontwikkelaar Solid Wonen diende een ontwerp in voor de realisatie van 64 assistentiewoningen op de hoek van de Bergstraat en Guido Gezellestraat. Het openbaar onderzoek loopt van 27 januari tot en met 25 februari.

Op verzoek van het gemeentebestuur organiseert de projectontwikkelaar een informatieavond voor buurtbewoners en geïnteresseerden donderdag 11 februari om 18.30 uur in Hotel Corbie (Corbiestraat).

Assistentiewoningen richten zich vooral op senioren die – mits een aangepaste woning en een aantal voorzieningen – nog zelfstandig kunnen wonen. In de wetgeving staat precies omschreven aan welke voorwaarden assistentiewoningen moeten voldoen.

Verlaten site vroegere vakschool

Het project situeert zich op de hoek van de Guido Gezellestraat en de Bergstraat. Momenteel staat hier de al jarenlang verlaten site van de vroegere 'vakschool'. Daarnaast worden er voor het project enkele huizen afgebroken.

Wat voorziet het project?

Het ingediende project omvat in totaal 64 assistentiewoningen, verspreid over vier verdiepingen. Ondergronds komt er nog een parking. Het project omvat ook een collectieve binnentuin met een petanquebaan, speeltuintje, een moestuin en zitbanken.

Verder is er op het gelijkvloers een cafetaria met groot buitenterras voorzien. Op de derde verdieping voorziet het project eveneens een collectieve buitenruimte. Tenslotte bevat het gebouw een consultatieruimte en één dienstkamer voor permanentie.

Elke assistentiewoning bestaat uit een leefruimte met geïntegreerde keuken, een badkamer en slaapkamer. Een beperkt aantal assistentiewoningen beschikt over twee slaapkamers.

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek voor deze plannen loopt van 27 januari tot en met 25 februari. In die periode kan iedereen de plannen raadplegen op onze dienst ruimtelijke ordening, eerste verdieping in 't Getouw. Wie wenst kan binnen deze termijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dit kan per post naar college van burgemeester en schepenen, Molenhoekstraat 2, 2400 Mol of via persoonlijke afgifte met ontvangstbewijs.