Vanaf woensdag 15 januari tot en met 13 februari 2014 loopt een openbaar onderzoek naar de milieuvergunning voor de exploitatie van acht windturbines in de bosgebieden van SCK-CEN en Vito. De wieken van deze turbines reiken tot 200 meter hoog. Alle geïnteresseerden kunnen de plannen tijdens het openbaar onderzoek inkijken op de milieudienst, eerste verdieping. Het ingediende dossier handelt over het project waarover Ecopower op 18 september vorig jaar op eigen initiatief een informatieavond hield.

Ecopower wil deze turbines inplanten in de bosgebieden ten zuiden van het kanaal Bocholt-Herentals. Momenteel loopt alleen het aanvraagdossier voor een milieuvergunning. Voor de stedenbouwkundige procedure werd door Ecopower nog geen dossier ingediend.

Nog geen advies

Tijdens het openbaar onderzoek krijgt iedereen de kans om de plannen in te kijken, waarna je al dan niet een gemotiveerd bezwaarschrift kan indienen. Dit geef je tijdens de openingsuren af aan de milieudienst tegen ontvangstbewijs of stuur je tijdig aangetekend op naar het college van burgemeester en schepenen, Molenhoekstraat 2, 2400 Mol.

De bevoegdheid van het gemeentebestuur beperkt zich tot het geven van advies. Uiteindelijk neemt de Vlaamse overheid de definitieve beslissing. Het gemeentebestuur spreekt zich inhoudelijk pas uit wanneer het openbaar onderzoek is afgerond en alle bezwaarschriften aan een inhoudelijke evaluatie zijn onderworpen.