U bent hier

Openbaar onderzoek heraanleg N14 Zandhoven van start

Kempen regio
01.12.2016 - 17.25u
Door: Herman Gezelle

Volgend jaar gaat het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) verder met de heraanleg van de N14 in Zandhoven. Dan wordt de Liersebaan aangepakt tussen de Kerkstraat tot net voorbij het op- en afrittencomplex Massenhoven van de E313 (fase 3A). Op 2 december start het openbaar onderzoek in het kader van de bouwaanvraag.

AWV hoopt tegen de zomer van 2017 de bouwvergunning te bekomen. De werken aan de weg zouden dan volgens de meest gunstige planning kunnen beginnen in het najaar van 2017. In de zomer van volgend jaar wordt wel al gestart met voorbereidende werken aan de brughoofden en leidingwerken onder het kanaal.

Start openbaar onderzoek
Alvorens een bouwvergunning voor de werken kan verkregen worden, worden de plannen voor de heraanleg van de N14 ter inzage gelegd aan de bevolking. Alle geïnteresseerden kunnen de plannen inkijken en eventuele bezwaren indienen op het gemeentehuis in Zandhoven tijdens de kantooruren.

De plannen liggen ter inzage vanaf 2 december tot 3 januari (12u). Na deze periode wordt het dossier overgemaakt aan Ruimte Vlaanderen dat dan zal beslissen over het verlenen van de bouwvergunning. Als alles vlot verloopt hoopt AWV tegen de zomer van 2017 de bouwvergunning te bekomen.

De werken aan de weg zouden dan volgens de meest gunstige planning effectief kunnen starten in het najaar van 2017. In de loop van 2017 zal NV De Scheepvaart wel al werken aan de brughoofden van de brug over het kanaal en zullen nutsmaatschappijen boringen uitvoeren voor het plaatsen van nutsleidingen.

N14 wordt veiliger en overzichtelijker
De geplande werken zullen de N14 veiliger maken en de verkeersdoorstroming verbeteren, met bijzondere aandacht voor zwakke weggebruikers. Sommige kruispunten zijn immers onoverzichtelijk en onveilig.

De gewestweg wordt heraangelegd naar het beeld van de reeds vernieuwde delen van de N14. Voor gemotoriseerd verkeer blijft de huidige inrichting van de rijweg behouden met één rijstrook per rijrichting (2x1). Voor fietsers komt er een volledig afgescheiden dubbelrichtingsfietspad in asfalt.

Nieuwe brug en carpoolparking
Tussen het centrum van Zandhoven en de E313 kruist de N14 het Albertkanaal. De bestaande brug over het kanaal zal tijdens de werken vervangen worden door een nieuwe en hogere boogbrug. De vernieuwing van de brug zal worden uitgevoerd door NV De Scheepvaart en kadert in het project voor het verhogen van alle bruggen over het Albertkanaal om de doorvaart van grotere containerschepen mogelijk te maken.

AWV zal naast de heraanleg van de N14 ook instaan voor de bouw van een gloednieuwe carpoolparking aan het op- en afrittencomplex Massenhoven van de E313. De carpoolparking moet een oplossing bieden voor de nood aan parkeerruimte voor pendelaars ter hoogte van het complex.

Kerkstraat blijft nog open
AWV en de gemeente organiseerden in juni van dit jaar reeds een infosessie om de plannen voor fase 3A van de werken toe te lichten. Er is zoveel mogelijk rekening gehouden met de bemerkingen die toen gemaakt zijn. Daardoor is het voorliggende ontwerp op één belangrijk punt gewijzigd.

De Kerkstraat die initieel afgesloten zou worden voor het verkeer, blijft in het aangepaste ontwerp open voor verkeer. Dit is een tijdelijke oplossing om de vlotte ontsluiting van het achterliggende bedrijf in bouwmaterialen te garanderen. Door deze aanpassing zal ook de bushalte aan de Kerkstraat licht verschuiven.

Communicatie
Na de infosessie in juni van dit jaar biedt het openbaar onderzoek geïnteresseerden een tweede mogelijkheid om de plannen in te kijken en hun mening te geven. In aanloop naar de werken zal AWV ook tijdig en uitgebreid communiceren over de aanpak van de werken, de fasering, de hinder, de bereikbaarheid, etc ...

Via infovergaderingen, bewonersbrieven, digitale nieuwsbrieven en andere kanalen zal AWV ruim voor de start van de werken iedereen inlichten.

imageMeer nieuws

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Dossiers

Webdesign door Intracto