Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Openbaar onderzoek naar bodemsaneringsproject op sportsite Donk Mol

Van vrijdag 23 februari tot zaterdag 23 maart loopt een openbaar onderzoek naar het bodemsaneringsproject voor sportsite Donk Mol. Dit openbaar onderzoek maakt deel uit van de wettelijke procedure die vereist is voor OVAM om het ingediende bodemsaneringsproject te evalueren en goed te keuren.

Met dit project wil het gemeentebestuur de historische asbestvervuiling op de site aanpakken conform de wettelijke regels. Het bodemsaneringsproject vormt de basis voor de realisatie van het inrichtingsplan waarbij we voor alle sportclubs streven naar een win-winsituatie.

Het sanerings- en herinrichtingsproject voor de site langs de Boeretangsedreef en de Emiel Becquartlaan heeft een impact op elke sportclub. Zo betekenen de plannen concreet dat:

- Hockey Club Inter Mol de kans krijgt om een goednieuw clubgebouw te realiseren met aanpalend 2 hockeyterreinen. Dit nieuwe hockeyterrein komt op de plaats van het huidige voetbalveld van Donk Sport. De bestaande kantine van Donk Sport moet eveneens noodgedwongen plaats ruimen.

- Voetbalclub Donk Sport verhuist naar het huidige B-terrein van KFC Mol langs de Boeretangsedreef. Het terrein wordt opgehoogd, zodat de wateroverlast op het voetbalveld tot het verleden behoort. Donk Sport krijgt langs het terrein een nieuwe kantine met kleedkamers.

- De Molse Ruiterclub krijgt een nieuwe eb- en vloedpaardenpiste, met oefenterrein en een nieuw clubhuis. Het nieuwe clubhuis wordt – om de bouwkosten te drukken – aanpalend gebouwd aan de nieuwe infrastructuur van Donk Sport.

- KFC Mol behoudt het huidige A-terrein, maar stelt het B-terrein ter beschikking aan Donk Sport. In ruil hiervoor krijgt de club een maximaal gebruik van een gloednieuw kunstgrasveld én 4 aanpalende duiveltjesvelden, eveneens op kunstgras. De kunstgrasvelden vragen een minimum aan onderhoud en kunnen maximaal benut worden.

De site krijgt een centraal gelegen en door alle clubs gedeelde parking.

De verdere invulling van de site wordt gerealiseerd met waterbuffer- en infiltratiemogelijkheden, groenvoorzieningen én maximaal behoud van bestaande boszones.

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek wordt georganiseerd op verzoek van OVAM en overeenkomstig artikel 86 van het Vlarebo. Dit bodemsaneringsproject heeft als titel ‘Bodemsaneringsproject Gemeente Mol, Emiel Becquaertlaan 180+, 182+ en z/n, 2400 Mol’. Het bodemsaneringsproject ligt van vrijdag 23 februari 2024 tot en met zaterdag 23 maart 2024 voor iedereen bij de milieudienst, Molenhoekstraat 2, 2400 Mol, na afspraak.

Gedurende die periode kunnen bezwaren en opmerkingen worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen milieudienst@gemeentemol.be

Deel dit artikel