Van 26 maart tot en met 24 april 2021 loopt er een openbaar onderzoek naar de bouw en exploitatie van de RECUMO-installatie op de nucleaire site van SCK CEN. In die installatie zuivert het onderzoekscentrum de radioactieve restanten afkomstig van de productie van medische radio-isotopen.

Deze radio-isotopen zijn onmisbaar in de strijd tegen kanker en andere ziekten. De RECUMO-installatie is essentieel om de wereldwijde bevoorrading van deze radio-isotopen te garanderen.

Het openbaar onderzoek is een belangrijke stap in het verkrijgen van de nodige vergunningen. Iedereen kan het dossier op afspraak inkijken op de milieudienst of de dienst ruimtelijke ordening in 't Getouw.

Je kan het dossier ook online raadplegen op de website van FANC en het omgevingsloket van Vlaanderen. Alle geïnteresseerden zijn op donderdag 1 april om 19 uur welkom op een online infoavond. Je kan de infoavond bereiken via de link www.gemeentemol.be/recumo (link nu nog niet actief).

SCK CEN diende een aanvraag in om een bestaande nucleaire installatie op zijn terrein uit te breiden. Die uitbreiding is noodzakelijk om het RECUMO-project uit te voeren.

SCK CEN zal de radioactieve restanten die overblijven na het productieproces van medische radio-isotopen, omzetten in laagverrijkt uranium en zuiveren. Het hoogwaardige materiaal dat zo wordt gerecupereerd, kan nadien gebruikt worden als brandstof voor onderzoeksreactoren of als targets voor de productie van radio-isotopen. Dit vormt een belangrijk aspect van de bevoorradingszekerheid.

Een continue bevoorrading van medische radio-isotopen is cruciaal voor de medische sector wereldwijd. België is een van de zes wereldspelers in de productie en distributie van radio-isotopen. Die radio-isotopen zijn van essentieel belang voor de diagnose en behandeling van bepaalde ziekten waaronder kanker.

Elk jaar ondergaan bijna 7 miljoen patiënten wereldwijd een medisch onderzoek dankzij de Belgische productie van molybdeen-99, de meest gebruikte radio-isotoop in de medische beeldvorming. Meer dan 25% ervan is van Belgische makelij.

Geoptimaliseerde techniek

RECUMO maakt voor het zuiveringsproces gebruik van een innovatieve technologie op het domein van radiochemie. Het is niet de eerste keer dat SCK CEN de techniek toepast. In 1988 werd de techniek al op laboratoriumschaal uitgevoerd.

Intussen heeft SCK CEN de techniek verfijnd, geoptimaliseerd en op punt gesteld om ze op semi-industriële schaal toe te passen. Hiervoor is een exploitatie- en omgevingsvergunning nodig.

Vergunningen

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) beslist over de exploitatievergunning, het Vlaams Gewest over de omgevingsvergunning. Na een grondige analyse gaf de Wetenschappelijke Raad van het FANC een eerste voorlopig positief advies. Een openbaar onderzoek is een volgende stap in het proces.

Openbaar onderzoek

Tijdens het openbaar onderzoek kan elke geïnteresseerde de vergunningsaanvragen op afspraak inkijken op de milieudienst of de dienst ruimtelijke ordening in 't Getouw, Molenhoekstraat 2. De gemeente verzamelt de eventuele bezwaarschriften.

Bezwaarschrift indienen?

Het openbaar onderzoek naar dit project loopt van 26 maart 2021 tot en met 24 april 2021. Tijdens het openbaar onderzoek kan je het volledige dossier eenvoudig online raadplegen via www.omgevingsloket.be.

Het projectnummer van het dossier in het omgevingsloket is OMV_2021025800. Na afspraak kan je de documenten en plannen ook inkijken op onze milieudienst, eerste verdieping in 't Getouw (Molenhoekstraat 2). Ook via de website van het FANC kan je het volledige dossier online consulteren.

Wie wenst, kan in deze periode een gemotiveerd bezwaarschrift indienen:

Digitaal via het publiek omgevingsloket www.omgevingsloket.be

Tegen ontvangstbewijs afgeven aan de informatie- en onthaalbalie in 't Getouw

Per post richten aan het college van burgemeester en schepenen, Molenhoekstraat 2 in Mol

Je mag ook mailen met ontvangstbevestiging naar milieudienst@gemeentemol.be.

Structurele oplossing

Het onderzoekscentrum SCK CEN biedt een structurele oplossing voor het beheer van radioactieve restanten afkomstig van de productie van medische radio-isotopen, die nu op de site van het IRE in Fleurus worden opgeslagen. Bedoeling is om zowel de huidige als toekomstige restanten te verwerken, die bij de productie tot 2038 ontstaan.

Meer info

Vragen die je graag behandeld wilt zien op de online infoavond, kan je vooraf steeds mailen naar info@sckcen.be

milieudienst, 014 33 07 35, milieudienst@gemeentemol.be

SCK CEN: https://www.sckcen.be/nl/projecten/recumo

FANC: https://fanc.fgov.be/nl/dossiers/vergunningsdossiers/lopende-vergunningsdossiers/mol-recumo