Van woensdag 5 juni tot donderdag 4 juli loopt een openbaar onderzoek naar de bouw van een nieuwe kleuterschool in Achterbos. Vrije Basisschool De Toren wenst zowel de lagere school als de kleuterschool te huisvesten op de bestaande schoolsite in de Jozef Calasanzstraat.

Het samenbrengen van de kleuterschool – momenteel tweehonderd meter verder gelegen langs Achterbos – met de lagere school, vereist de realisatie van een nieuwbouw voor de kleuters.

Volgens de ingediende plannen komt deze nieuwbouw met aanpalende speelplaats in de voormalige kloostertuin achter de pastorie.

Het voormalige klooster zelf wordt door vzw KOM (Katholiek Onderwijs Mol) en KSOM (Katholiek Secundair Onderwijs Mol) gebruikt als administratieve zetel.

Nieuwe kleuterschool

De nieuwe kleuterschool telt vijf klaslokalen (waaronder een zorgklas), sanitair en een overleglokaal op het gelijkvloers. De toegang tot de klassen zijn met elkaar verbonden via een speelstraat. De ingediende plannen voorzien naast de bouw van nieuwe kleuterklassen ook de realisatie van fietsenstalling.

Voor de bestaande schoolgebouwen van de lagere school zijn in de plannen een nieuwe luifel en berging voorzien aan het gebouw waarin nu de turnzaal en een tweetal klassen gevestigd zijn.

Openbaar onderzoek

Gedurende het openbaar onderzoek heeft iedereen de kans om tijdens de openingsuren de plannen in te kijken op onze dienst ruimtelijke ordening, eerste verdieping in 't Getouw, Molenhoekstraat 2.

Wie wenst kan nog tot en met 4 juli 2019 een bezwaarschrift met opmerkingen indienen. Dit kan op de dienst ruimtelijke ordening persoonlijk tegen ontvangstbewijs of met een brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Molenhoekstraat 2 in Mol.

Vergunning?

Na afloop en verwerking van het openbaar onderzoek beslist het college van burgemeester en schepenen over het al dan niet toekennen van de omgevingsvergunning.

Meer info: dienst ruimtelijke ordening, 014 33 08 30, ro@gemeentemol.be