Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Openbaar onderzoek naar heraanleg Zilvermeerlaan ter hoogte van ingang Zilvermeer

Van donderdag 27 oktober tot 25 november loopt een openbaar onderzoek naar de heraanleg van de Zilvermeerlaan ter hoogte van de dagrecreatie van het Zilvermeer.

De plannen hiervoor werden op 12 oktober al voorgesteld. 'De plannen omvatten een volledige heraanleg van de Zilvermeerlaan over een afstand van ongeveer 120 meter', klinkt het bij het schepencollege Mol.

'Hierdoor creëren we een groot verkeersplateau met een brede oversteek voor voetgangers en fietsers, bushaltes met verhoogde perrons én een Hoppinpunt. De asverschuivingen verlagen de snelheid van het doorgaand verkeer. Het project moet de toegang van het Zilvermeer verkeersveiliger en herkenbaarder te maken.

Het openbaar onderzoek naar dit dossier loopt van 27 oktober tot 25 november. In deze periode kan je het volledige dossier online raadplegen via www.omgevingsloket.be (zoek op dossiernummer OMV_2022066304. Na afspraak kan je de documenten en plannen ook inkijken op onze dienst ruimtelijke ordening, eerste verdieping in ’t Getouw (Molenhoekstraat 2). Je maakt een afspraak via www.gemeentemol.be/afspraken of door te bellen naar 014 33 08 30. 

Wie wil, kan in deze periode een gemotiveerd bezwaarschrift indienen:

- Tegen ontvangstbewijs afgeven aan de informatie- en onthaalbalie in ’t Getouw, Molenhoekstraat 2

- Per post richten aan het college van burgemeester en schepenen, Molenhoekstraat 2, 2400 Mol. Vermeld op je bezwaarschrift het referentienummer OMV_2022066304 of referentie gemeente 2022/451.

- Per mail - met geactiveerde ontvangstbevestiging - naar ro@gemeentemol.be.

Deel dit artikel