Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Openbaar onderzoek naar omgevingsvergunning commerciële ruimtes langs Turnhoutsebaan 230-236 Mol

Van woensdag 9 augustus tot donderdag 7 september loopt er een openbaar onderzoek naar de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor 2 commerciële ruimtes langs de Turnhousebaan 230-236, ter hoogte van de Grotstraat Mol.

De projectontwikkelaar plant in deze ruimtes handelsactiviteiten, meer bepaald de uitbating van een Spar en Gamma. Je kan het dossier inkijken op de dienst ruimtelijke ordening of via www.omgevingsloket.be dossiernummer OMV_2023066797 bij Openbare Onderzoeken.

De aanvraag voor de omgevingsvergunning ter hoogte van Turnhoutsebaan 230-236 Mol omvat:

· 2 commerciële ruimtes · Aanleg van een parking met bijhorende circulatiewegen - Het plaatsen van een reclametotem en gevelreclame · Het plaatsen van een hoogspanningscabine · Het plaatsen van een draadafsluiting met haag · Het kappen van 9 bomen · Het ontbossen van een gedeelte van de percelen · Het slopen van bestaande constructies 

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek naar dit dossier loopt van woensdag 9 augustus tot en met donderdag 7 september 2023. Tijdens het openbaar onderzoek kan je het volledige dossier eenvoudig online raadplegen via www.omgevingsloket.be (zoek op dossiernummer OMV_2023066797 bij Openbare Onderzoeken).

Na afspraak kan je de documenten en plannen ook inkijken op onze dienst ruimtelijke ordening, eerste verdieping in ’t Getouw (Molenhoekstraat 2). Je maakt een afspraak via www.gemeentemol.be/afspraken of door te bellen naar 014 27 24 19. 

Bezwaar indienen

Wie wil, kan in deze periode een gemotiveerd bezwaarschrift indienen: tegen ontvangstbewijs afgeven aan de informatie- en onthaalbalie in ’t Getouw, Molenhoekstraat 2 -- per post richten aan het college van burgemeester en schepenen, Molenhoekstraat 2, 2400 Mol. Vermeld op je bezwaarschrift het referentienummer OMV_2023066797 of referentie gemeente 2023/276 -- per mail - met geactiveerde ontvangstbevestiging - naar ro@gemeentemol.be.

College beslist finaal over vergunning

Na afloop van het openbaar onderzoek evalueert het gemeentebestuur eventuele bezwaarschriften en maakt het een eigen analyse van het ingediende bouwdossier. Finaal beslist het college van burgemeester en schepenen over het al dan niet verlenen van een omgevingsvergunning.

Turnhoutsebaan 230, Mol, België

Deel dit artikel