Van donderdag 3 juni 2021 tot en met vrijdag 2 juli 2021 loopt een openbaar onderzoek naar de realisatie van 24 appartementen in de Voogdijstraat en de Kloosterstraat.

Dit bouwproject in de centrale handelskern omvat eveneens de realisatie van handelsruimte op het volledige gelijkvloers en een ondergrondse parkeergarage van twee verdiepingen.

Zowel in de Voogdijstraat als de Kloosterstraat verdwijnen voor het project een aantal oude (leegstaande) winkelpanden. De betrokken vijf panden staan inmiddels leeg of worden opgevuld door een pop-up.

De realisatie van dit omvangrijke bouwproject heeft een grote visuele impact op de centrale handelskern. De betrokken winkelpanden liggen strategisch op de hoek die wordt gevormd door de Voogdijstraat en Kloosterstraat.

24 appartementen

Een projectontwikkelaar kocht de panden de afgelopen jaren op en werkte voor de zes percelen één groot project uit. In totaal telt het nieuwe bouwproject 5 bouwlagen waarvan 24 appartementen, verspreid over vier volwaardige verdiepingen en één 'kleinere' vierde verdieping.

Het nieuwe gebouw volgt de bestaande bouwlijn. De bovenste verdieping springt zowel in de voor- als achtergevel alsook t.o.v. de linker- als rechterbuur drie meter achteruit. Het project bevat een variëteit aan appartementen: 3 appartementen met 1 slaapkamer, 3 studio's en 18 appartementen met 2 of meer slaapkamers.

Handelsruimte gelijkvloers

De volledige gelijkvloerse oppervlakte van de percelen wordt ingevuld met handelsruimte. Op het resterende plat dak van deze gelijkvloerse verdieping komt een groendak.

Parkeerkelder voor 36 parkeerplaatsen

De toegang tot de ondergrondse garage – twee verdiepingen voor 36 parkeerplaatsen – komt ongeveer in de helft van de Kloosterstraat. Zo blijft deze toegang maximaal verwijderd van het drukke kruispunt Rozenberg – Molenstraat – Voogdijstraat – Kloosterstraat. De projectontwikkelaar voorziet eveneens de aankoop van een elektrische deelauto die door de bewoners via een app kan gedeeld worden.

Architectuur

De architect beschrijft het ontwerp als volgt: "Het ontwerp kenmerkt zich als een hedendaagse variant op de gekende Interbellumarchitectuur. Het bestaande hoekgebouw refereert ook naar deze stijl, net als enkele andere panden in het Centrum.

De combinatie van gevelsteen (zowel horizontaal als verticaal verband), vlakken in betonlookbepleistering en details uit de Interbellumstijl, maken van het geheel een eyecatcher op deze zichtbare hoek in het Centrum."

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek naar dit dossier loopt van donderdag 3 juni 2021 tot en met vrijdag 2 juli 2021. Tijdens het openbaar onderzoek kan je het volledige dossier eenvoudig online raadplegen via www.omgevingsloket.be (zoek op dossiernummer OMV_2021075796). Na afspraak kan je de documenten en plannen ook inkijken op onze dienst ruimtelijke ordening, eerste verdieping in 't Getouw (Molenhoekstraat 2).

Wie wenst, kan in deze periode een gemotiveerd bezwaarschrift indienen

ü Tegen ontvangstbewijs afgeven aan de informatie- en onthaalbalie in 't Getouw

ü Per post richten aan het college van burgemeester en schepenen, Molenhoekstraat 2, 2400 Mol. Vermeld op je bezwaarschrift het referentienummer OMV_2021075796 of referentie gemeente 2021/247.

ü Per mail - met geactiveerde ontvangstbevestiging - naar ro@gemeentemol.be.

Na afloop van het openbaar onderzoek evalueert het gemeentebestuur eventuele bezwaarschriften en maakt het een eigen analyse van het ingediende bouwdossier. Finaal beslist het college van burgemeester en schepenen over het al dan niet verlenen van een omgevingsvergunning.

Meer info: dienst ruimtelijke ordening, 014 33 08 30, ro@gemeentemol.be