Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Openbaar onderzoek naar renovatieplannen Casino Gompel

Casino Mol Gompel

Van vrijdag 17 maart tot zaterdag 15 april loopt een openbaar onderzoek naar de renovatieplannen voor het beschermende Casino in Gompel. De huidige vergunningsaanvraag richt zich op het renoveren van het gelijkvloers met café/restaurant, foyer, polyvalente feestzaal, sanitair, verenigingslokaal en keuken, koelcel.

De renovatie van de bovenverdiepingen met het oog op hotelkamers, kantoren en een conciërgewoning maken mogelijk deel uit van een latere vergunningsaanvraag.

 

In 2026 viert het Casino zijn 100ste verjaardag. Tegen deze symbolische datum wil de nieuwe eigenaar Lawrence De Belder dit beschermde gebouw volledig in ere herstellen. In 1976 verkocht de glasfabriek het gebouw, waarna het meermaals van eigenaar wisselde. Vooraleer de huidige eigenaar het in 2019 kocht, stond het al bijna twee decennia te verkommeren. Bovendien droeg niet elke vorige eigenaar goed zorg voor dit waardevolle cultuurhistorisch patrimonium. Het gebouw bevond zich bij de laatste verkoop in een troosteloze staat. Sinds 2010 is het gebouwd een beschermd monument.

Ontmoetingsplek in de wijk

De originele functie van het Casino zat in de horecasfeer. Daarnaast werd het gebouw gebruikt als hotel voor de werknemers en bezoekers van de glasfabriek. De grote zaal deed dienst voor toneel, cinema, tentoonstellingen, voorstellingen,…. Bij aanvang was het gebouw gereserveerd voor de directie, later kregen ook de arbeiders toegang. Hierdoor groeide het gebouw uit tot een centrale ontmoetingsplek in de wijk, waar samen werd gefeest.

Renovatie en herstel

De nieuwe eigenaar beoogt geen grote verbouwing, maar focust zich maximaal op een renovatie en het herstel van historische elementen. Hiervoor werd al bijzonder veel onderzoek verricht en overleg gepleegd met Agentschap Onroerend Erfgoed Vlaanderen. Enkele interieurherstellingswerken die niet vergunningsplichtig waren, werd inmiddels al uitgevoerd.

Voor de toekomstige invulling van het gebouw blijven ook de oude functies behouden. De eerste fase van het renovatieproject omvat het volledige gelijkvloers, zodat dit opnieuw operationeel kan zijn. Alle werken situeren zich volledig binnenin het bestaande beschermde gebouw, met uitzondering van kleine buitentrapjes. Deze werken zijn nodig om rolstoelgebruikers vlot toegang te geven tot het gelijkvloers.

In een latere fase volgen dan op de verdiepingen toeristische verblijfsmogelijkheden, kantoorruimte en een conciërgewoning. Deze tweede fase maakt geen deel uit van de lopende vergunningsaanvraag.

De eigenaar beklemtoont dat hij het renovatieproject wilt uitvoeren in nauwe samenwerking met de buurt. Hij vraagt ook om eventuele bezorgdheden zeker ook met hem te delen.

Openbaar onderzoek

Vooraleer de renovatiewerken kunnen starten, moet het college van burgemeester en schepenen beslissen over de omgevingsvergunning. Het openbaar onderzoek naar dit dossier loopt van vrijdag 17 maart tot en met zaterdag 15 april 2023. Tijdens het openbaar onderzoek kan je het volledige dossier online raadplegen via www.omgevingsloket.be, door te zoeken op dossiernummer OMV_2022111855. Na afspraak kan je de documenten en plannen ook inkijken op onze dienst ruimtelijke ordening, eerste verdieping in ’t Getouw, Molenhoekstraat 2.

Wie wenst, kan in deze periode een gemotiveerd bezwaarschrift indienen:

· Tegen ontvangstbewijs aan de informatie- en onthaalbalie in ’t Getouw

· Per post aan het college van burgemeester en schepenen, Molenhoekstraat 2, 2400 Mol. Vermeld op je bezwaarschrift het referentienummer OMV_2022111855 of referentie gemeente 2022/569

· Per mail – met geactiveerde ontvangstbevestiging – naar ro@gemeentemol.be

 

Casino Mol Gompel

Deel dit artikel