Vanaf donderdag 20 augustus tot en met vrijdag 18 september loopt het openbaar onderzoek naar de stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van drie windturbines op Industriezone Berkebossen.

Eerder liep al een onderzoek naar de milieuvergunning voor de exploitatie van dezelfde turbines. Alle geïnteresseerden kunnen de plannen tijdens het openbaar onderzoek inkijken op de dienst ruimtelijke ordening, eerste verdieping, in 't Getouw. Op 6 augustus vond een infomoment plaats om de buurtbewoners te informeren over de plannen.

Initiatiefnemer 'Handling Company Mol' wil op Industriezone Berkebossen drie windturbines realiseren met een rotorhoogte van maximum 92 meter en een tiphoogte van 150 meter. Het gaat om windturbines van 2,0 tot 3,0 megawatt. Volgens het ingediende dossier wekken deze turbines een jaarlijkse hoeveelheid stroom op voor een equivalent van 4 200 gezinnen.

Drie bedrijfspercelen

De drie windturbines zouden volgens het dossier komen op drie bedrijfspercelen, parallel langs het kanaal Dessel - Kwaadmechelen. Concreet gaat het om de bedrijfspercelen Handling Company Mol, Vets Betonwerken en het afvaloverslagstation van intercommunale IOK Afvalbeheer.

Vergunningen

Vooraleer de windturbines kunnen worden gebouwd en uitgebaat moet de initiatiefnemer over een milieuvergunning en een stedenbouwkundige vergunning beschikken. Deze procedure geldt alleen voor de stedenbouwkundige vergunning. Het openbaar onderzoek naar de milieuvergunning liep van 17 juli tot en met 15 augustus.

Bezwaarschrift indienen

Tijdens het openbaar onderzoek krijgt iedereen de kans om de plannen in te kijken, waarna je al dan niet een gemotiveerd bezwaarschrift kan indienen. Dit geef je tijdens de openingsuren af aan de dienst ruimtelijke ordening tegen ontvangstbewijs of stuur je tijdig aangetekend op naar het college van burgemeester en schepenen, Molenhoekstraat 2, 2400 Mol.

Vlaamse overheid beslist

De bevoegdheid van het gemeentebestuur beperkt zich tot het geven van advies. Uiteindelijk neemt de Vlaamse overheid de definitieve beslissing. Het gemeentebestuur spreekt zich inhoudelijk pas uit wanneer het openbaar onderzoek is afgerond en alle bezwaarschriften aan een inhoudelijke evaluatie zijn ontworpen.