Van 18 maart tot 16 april loopt een openbaar onderzoek naar de realisatie van een verkaveling in de omgeving van de 15 Kapellekens.

De aanvraag omvat de aanleg van een nieuwe weg en de realisatie van elf bouwkavels voor open bebouwing en twee kavels voor halfopen woningen. Je kan het dossier – inclusief de plannen - online raadplegen via www.omgevingsloket.be, zoek op dossiernummer OMV_ 2021194164.

LRD Landmeting diende recent een aanvraagdossier in voor de realisatie van een verkaveling in de omgeving van de 15 Kapellekens in Achterbos. De aanvrager wil een nieuwe verkaveling realiseren tussen het Bruggeske en de beschermde site van de 15 Kapellekens.

Volgens de ontwerpplannen wordt de bestaande doodlopende straat 15 Kapellekens doorgetrokken en buigt deze vervolgens af richting Bruggeske. De nieuwe weg komt deels over en sluit via een keerlus aan op de bestaande zandpad die nu vanuit het Bruggeske richting de kapelletjes loopt.'