Van 25 mei tot en met 23 juni 2020 loopt in opdracht van Aquafin een openbaar onderzoek naar 'sanering overstort Boeretangsedreef'. Tijdens dit openbaar onderzoek kan je het volledige dossier eenvoudig online raadplegen.

Op afspraak kan je de documenten en plannen ook inkijken op onze dienst openbare werken in 't Getouw. Maak een afspraak via openbarewerken@gemeentemol.be of 014 33 08 22.

Eventuele bezwaarschriften of opmerkingen stuur je aangetekend naar Gemeentebestuur Mol, Molenhoekstraat 2. Je kan deze ook tegen ontvangstbewijs afgeven in 't Getouw.

Deze vernieuwing en uitbreiding van het pompstation sluit aan bij het grote rioleringsproject dat het gemeentebestuur samen met Pipda en Aquafin uitwerkt voor de Sint-Apollonialaan.

Het huidige pompstation in de Boeretangsedreef verzamelt al het gemengde afvalwater uit Achterbos, Sluis en Donk. Daarna wordt het afvalwater via de Brandkuilstraat, Bruggeske, Kruisberg, Sint-Apollonialaan, Postelarenweg en Tortelstraat opgepompt richting Martelarenstraat. Vervolgens loopt het water naar het waterzuiveringsstation langs de Borgerhoutsendijk.

Extra capaciteit en nieuwe persleiding

Het pompstation beschikt op dit moment over te weinig capaciteit, waardoor er bij hevige neerslag regelmatig overstorten moeten gebeuren naar de nabijgelegen Dalemansloop/Breiloop.

Om dit probleem op te lossen, wordt het bestaande pompstation gerenoveerd en uitgebreid. Daarnaast zal een nieuwe, grotere persleiding aangelegd worden om het afvalwater weg te voeren.

De nieuwe grotere persleiding volgt een ander traject en zal via de Peperstraat en Goorstraat richting Sint-Apolloniaan lopen. Vervolgens gaat de nieuwe leiding via de Postelarenweg en Tortelstraat naar de Martelarenstraat.

Deze werkzaamheden worden gecombineerd met de aanleg van een gescheiden rioolstelsel in de Sint-Apollonialaan, inclusief de komst van vrijliggende fietspaden. Ook in de Postelarenweg voorzien we tussen de Sint-Apollonialaan en de Tortelstraat voorzien we een volledige vernieuwing van het wegdek, inclusief de fietspaden.

Meer info: dienst openbare werken, 014 33 08 22, openbarewerken@gemeentemol.be