Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Openbaar onderzoek onteigeningen voor de inrichting van Zammelsbroek

Zammelbroek
Het Sigmaplan moet Vlaanderen beschermen tegen overstromingen. In Geel focust het Sigmaplan zich op het Zammelsbroek. Met dit plan wordt het Zammelsbroek 'natte natuur', wat een boost geeft aan de biodiversiteit en bijdraagt aan een betere waterkwaliteit van de Grote Nete.
 
Tot 22 maart loopt er een openbaar onderzoek naar enkele stukken grond die onteigend moeten worden om het plan uit te voeren.

Zammelsbroek krijgt met het Sigmaplan een inrichting om de vallei te beschermen tegen overstromingen en verdroging. Het wordt een divers landschap met open water, rietpartijen en natte graslandpercelen. Dat zal een boost geven aan de biodiversiteit en bijdragen aan een betere waterkwaliteit van de Grote Nete. Zulke riviernatuur is ook nuttig in de strijd tegen de klimaatverandering: ze houdt regenwater vast als een grote spons en geeft het in droge periodes af. Bovendien houdt deze natuur CO2 vast.

Ontbrekende stukjes

Voor de geplande inrichting heeft het Agentschap Natuur en Bos al heel wat aankopen in der minne gedaan. Voor de ontbrekende stukjes is een onteigeningsprocedure opgestart.

Van 20 februari 2023 tot en met 22 maart 2023 wordt een openbaar onderzoek georganiseerd. Dit openbaar onderzoek gaat over de onteigening van algemeen nut van onroerende goederen op het grondgebied van de gemeenten Herselt en Laakdal en de stad Geel. Dit is noodzakelijk voor de inrichting van Zammelsbroek, dat onderdeel uitmaakt van het Sigmaplan.

Bekijk de documenten

Tijdens het openbaar onderzoek kun je de volgende documenten op de stedelijke website raadplegen:

  • het voorlopig besluit van de minister van 10 januari 2023;
  • het onteigeningsbesluit;
  • de projectnota.

Het onteigeningsplan met een tabel van de innemingen ligt omwille van privacyredenen enkel ter inzage in het stadhuis. Dit kunt u op afspraak samen met alle andere documenten raadplegen bij de dienst grondgebiedszaken, Werft 20 in Geel:

  • open op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 uur tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur;
  • op dinsdag ook van 17 tot 19.30 uur;
  • maak hiervoor een afspraak

Hoe reageren op dit openbaar onderzoek?

Tijdens de periode van het openbaar onderzoek kun je je bezwaren en opmerkingen doorgeven als volgt:

  • door je bezwaarschrift aangetekend te versturen naar het college van burgemeester en schepenen, Werft 20, 2440 Geel;
  • door je bezwaarschrift af te geven tegen ontvangstbewijs, bij de dienst ruimtelijke ordening in het stadhuis van Geel;
  • door je bezwaarschrift aangetekend te versturen naar of af te geven tegen ontvangstbewijs bij Agentschap voor Natuur en Bos, Sigmaplan, Havenlaan 88 bus 75, 1000 Brussel.

Doe dit uiterlijk tegen 22 maart dat is de laatste dag van het openbaar onderzoek.

Meer informatie

Zammelbroek

Deel dit artikel