Van 30 augustus tot 28 oktober organiseert het Vlaams Departement Omgeving een openbaar onderzoek over het ontwerp van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) 'Drinkwaterleiding Viersel-Walem'.

Het openbaar onderzoek is een verdere stap in het planproces om de aanleg van een nieuwe drinkwaterleiding mogelijk te maken op het grondgebied van Zandhoven, Nijlen, Lier, Duffel en Sint-Katelijne-Waver in provincie Antwerpen. Op maandag 3 oktober en dinsdag 18 oktober organiseren we voor alle geïnteresseerden een informatiemoment.

Versterking drinkwaternet

In kader van toenemende droogte moet op korte termijn de drinkwatervoorziening in Vlaanderen versterkt worden. De waterbedrijven Pidpa en water-link sloten in 2018 een samenwerkingsovereenkomst om de leveringszekerheid van drinkwater te versterken en tegelijkertijd het energieverbruik van grote watertransporten duurzaam te verminderen.

Hiervoor willen Pidpa en water-link tegen 2023 een nieuwe drinkwaterleiding realiseren met grote doorvoercapaciteit tussen de noordelijke productiecentra aan het Albertkanaal en het productiecentrum van Walem en bijhorende toevoerdrinkwaterleidingen.

De Vlaamse Waterweg nv.

Om een grote drinkwaterleiding met een diameter van 900 mm (DN900) te kunnen aanleggen, hebben de betrokken intercommunales vergunningen nodig. Die zullen pas kunnen aangevraagd worden, als via een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) op de plannen ruimte voorzien is voor die leiding.

Rol van het GRUP

Het GRUP 'Drinkwaterleiding Viersel-Walem' voorziet een tracé voor een drinkwaterleiding tussen het Albertkanaal en het drinkwaterproductiecentrum van Walem. De tracékeuze wordt beschreven in het GRUP.

Om de realisatie van een drinkwaterleiding mogelijk te maken, zal het plan een overdruk drinkwaterleiding op de verbinding tussen Viersel en Walem voorzien.

De aanduiding van overdruk betekent dat een bestemming (enkelvoudige leiding) wordt aangeduid boven op de huidig bestaande bestemming en dat die bestaande bestemming ook behouden blijft (bv. agrarisch gebied).

Begin 2021 liep over de startnota van het GRUP een publieke inspraak. Op basis van de reacties en het milieueffectrapport (MER) werden er wijzigingen aan het plan aangebracht.

Zo is er nu een duidelijke keuze voor een enkelvoudige leiding nl. een drinkwaterleiding. Er wordt in dit plan geen ruimte voorzien voor eventuele andere leidingen. Met het ontwerp GRUP is nu ook een voorkeurstracé bepaald.

Deelnemen aan het openbaar onderzoek

Iedereen kan tot 28 oktober schriftelijk suggesties of opmerkingen indienen op het ontwerp GRUP. Dat kan als volgt:

Digitaal reageren via https://grups.omgeving.vlaanderen.be/r/drinkwaterleidingvierselwalem - Brief afgeven tegen ontvangstbewijs bij de gemeente Zandhoven, Nijlen, Lier, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Rumst.
Brief sturen naar Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten, K. Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel.

Meer info

Op de website van het Departement Omgeving https://grups.omgeving.vlaanderen.be/r/drinkwaterleidingvierselwalem
Bij de gemeenten
Zandhoven, gemeentehuis (dienst omgeving), Liersebaan 12, 2240 Zandhoven. Op afspraak via het nummer 03/410 16 38.
Nijlen, Kerkstraat 4, 2560 Nijlen. Op afspraak via het nummer 03 410 02 11.
Lier, stadskantoor Dungelhoeff, Paradeplein 2 bus 1, 2500 Lier. Op afspraak via het nummer 03/8000 300 of via www.lier.be.
Duffel, Gemeentestraat 21, 2570 Duffel. Op afspraak via het nummer 015 30 72 60.
Sint-Katelijne-Waver, gemeentehuis (dienst Omgeving), Lemanstraat 63, 2860 St-Katelijne-Waver. Op afspraak via het nummer 015 30 50 30 of www.skw.be.
Rumst gemeentehuis (dienst Omgeving) Koningin Astridplein 12, 2840 Rumst. Op afspraak via het nummer 03 880 00 11.
Bij het Departement Omgeving, Afdeling GOP, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel. Op afspraak via het nummer 02/553 38 00.

Wie inhoudelijke vragen heeft, neemt contact met het Vlaams Departement Omgeving, omgevingsplanning@vlaanderen.be of tel 02 553 38 00.

Infomarkt in de Kempen :

Nijlen: gemeentelijke raadzaal op dinsdag 18 oktober van 15u tot 20u30.
Adres: Kerkstraat 4, 2560 Nijlen -- deelnemen kan na afspraak via het nummer 02/553 38 00 of via deze link: https://grups.omgeving.vlaanderen.be/r/drinkwaterleidingvierselwalem

Vervolgtraject

Na het openbaar onderzoek worden alle reacties gebundeld en verwerkt door de Vlaamse administratie.

De volgende stap is de definitieve goedkeuring van het GRUP door de Vlaamse Regering. Nadien kunnen de initiatiefnemers Pidpa en water-link een omgevingsvergunning aanvragen voor de effectieve aanleg van een nieuwe drinkwaterleiding. De burger kan opnieuw reageren tijdens het openbaar onderzoek over de omgevingsvergunningsaanvraag.'