Van 9 mei tot en met 7 juni loopt er een openbaar onderzoek naar een stedenbouwkundige vergunning van twee windturbines ten noorden van het kanaal Bocholt – Herentals, langs de Retiebaan (N118). De windturbines staan volledig op grondgebied Dessel, maar komen vlakbij de gemeentegrens. De bevoegdheid van het gemeentebestuur beperkt zich tot het uitbrengen van een advies.

Alle geïnteresseerden kunnen tijdens het openbaar onderzoek de plannen inkijken op de dienst ruimtelijke ordening, eerste verdieping in ’t Getouw. In deze periode kan je ook een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Eerder dit jaar vond er ook al een openbaar onderzoek plaats voor de milieuvergunning die nodig is om de windturbines uit te baten. De verdere procedure hiervoor loopt nog.

Twee windturbines

Het gaat om twee windturbines van elk 3,4 megawatt. De aanvrager is NIMBY-projects in samenwerking met EDF Luminus. Zij zijn niet de enige initiatiefnemers voor windturbines in de omgeving van Sas VI en Sas VII. Momenteel lopen er verschillende procedures, waaronder 7 windturbines van Ecopower in Mol, een project van Aspiravi en nog een nabijgelegen project in Dessel.

Stedenbouwkundige vergunning

Dit openbaar onderzoek handelt over de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning. Het gaat hier over de zogenaamde ‘bijzondere procedure’, wat betekent dat de provincie Antwerpen beslist over de vergunning. De gemeenten Dessel en Mol worden om stedenbouwkundig advies gevraagd. Beide gemeentebesturen organiseren een openbaar onderzoek.