Vanaf 19 februari tot 19 maart loopt het openbaar onderzoek naar de stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van drie windturbines met bijhorende infrastructuur, het inbuizen van een niet-geklasseerde waterloop en het kappen van bomen op de site van Sibelco.

Het openbaar onderzoek naar de milieuvergunning loopt nog tot 27 februari. Alle geïnteresseerden kunnen de plannen tijdens het openbaar onderzoek inkijken op de dienst ruimtelijke ordening, eerste verdieping, in 't Getouw.

Twee van de aangevraagde turbines staan volgens het dossier ingeplant op grondgebied Dessel, één turbine wordt voorzien in Mol. Het gaat om drie windturbines met een tiphoogte van 155 meter. De opgewekte elektriciteit is hoofdzakelijk bedoeld voor de eigen bedrijfssite van Sibelco.

Vergunningen

Vooraleer de windturbines kunnen worden gebouwd en uitgebaat moet de initiatiefnemer over een milieuvergunning en een stedenbouwkundige vergunning beschikken. Deze procedure geldt alleen voor de stedenbouwkundige vergunning. Het openbaar onderzoek naar de milieuvergunning loopt nog tot en met 27 februari. Deze termijn geldt voor het openbaar onderzoek in Mol. Ook Dessel voert een openbaar onderzoek naar de stedenbouwkundige vergunning.

Bezwaarschrift indienen

Tijdens het openbaar onderzoek krijgt iedereen de kans om de plannen in te kijken, waarna je al dan niet een gemotiveerd bezwaarschrift kan indienen. Dit geef je tijdens de openingsuren af aan de dienst ruimtelijke ordening tegen ontvangstbewijs of stuur je tijdig aangetekend op naar het college van burgemeester en schepenen, Molenhoekstraat 2, 2400 Mol.

Vlaamse overheid beslist

De bevoegdheid van het gemeentebestuur beperkt zich tot het geven van advies. Uiteindelijk neemt de Vlaamse overheid de definitieve beslissing. Het gemeentebestuur spreekt zich inhoudelijk pas uit wanneer het openbaar onderzoek is afgerond en alle bezwaarschriften aan een inhoudelijke evaluatie zijn onderworpen.