U bent hier

Openbaar onderzoek verkavelingsvergunning en publieke infrastructuur project Keirlandse Zillen Mol

Kempen regio | Mol | Neteland
11.06.2021 - 18.12u
Door: Mark Jaspers

Van 16 juni tot 15 juli loopt een openbaar onderzoek naar het project Keirlandse Zillen in Mol. Eigenaar CORES Development diende aanvragen in voor een verkavelingsvergunning en voor de aanleg van het openbaar domein.

Deze officiële vergunningsprocedure volgt op de publieke projectvoorstelling in maart van dit jaar. Het verkrijgen van een verkavelingsvergunning en een omgevingsvergunning voor de publieke infrastructuurwerken vormt de eerste stap in de gefaseerde uitvoering van het masterplan.

De site langs de Keirlandse Zillen was vroeger een tegelfabriek van de Molse industrieel Jos Helsen. In de jaren '70 verdween de fabriek en raakten delen van de site in verval. De volledige site staat op het gewestplan rood ingekleurd, waardoor zowel wonen, handel, bedrijvigheid als openbare diensten en groene ruimte tot de mogelijke functies behoren.

De afgelopen twintig jaar kwamen projectontwikkelaars met verschillende toekomstplannen voor de dag. Deze boden weinig tot geen meerwaarde voor de buurt én de stationsomgeving.

De nieuwe eigenaar CORES Development wil de site omvormen tot één van de meest duurzame woonbuurten van de Kempen, met op termijn 350 wooneenheden. Het project omvat ambitieuze doelstellingen op vlak van energie, water, ecologie en mobiliteit.

Naast het publieke groenpark van 1 hectare omvat het project collectieve hernieuwbare energievoorziening, een klimaatbestendig regenwaterconcept, ecologische corridors, groendaken, elektrische laadpunten en deelwagens.

Na realisatie wordt het publieke park overgedragen aan het gemeentebestuur. Midden maart werd het volledige masterplan voorgesteld tijdens een online informatieavond.

Lopende vergunningsaanvraag

Om de verschillende gebouwen en het publieke park stapsgewijs te realiseren wil CORES Development de volledige site opdelen in 13 loten (2 voor het park en wegenis, 7 loten voor gebouwen, 4 loten voor ondergrondse parkings).

De lopende aanvraag omvat eveneens de afbraak van alle gebouwen, inclusief de bestaande verhardingen, én het bouwrijp maken van de site.

Ook voor de aanleg van de publieke infrastructuur wordt met dit dossier een omgevingsvergunning aangevraagd. Het gaat dan concreet over de rioleringswerken en de aanleg van nutsvoorzieningen, de aanleg van groenzones, het aanplanten van bomen en het plaatsen van straatmeubilair en verlichting.

Ook het aanbrengen van reliëfwijzigingen om in het publiek park heuvels en een vijver te creëren, zit in deze vergunningsaanvraag vervat.

De realisatie van de in totaal 9 verschillende gebouwen – inclusief de ondergrondse parkeerkelders – zullen deel uitmaken van andere aanvraagprocedures. In het huidige dossier is indicatief sprake van 4 fases:

ü 2021 – 2022: bouwrijp maken van westelijke zone

ü 2022 – 2024: aanvraag en bouw eerste 4 meergezinswoningen, inclusief gedeeltelijke parkaanleg

ü 2023 – 2024: bouwrijp maken van oostelijke zone

ü 2025 – 2028: bouw resterende meergezinswoningen, inclusief verdere parkaanleg

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek naar dit dossier loopt van 16 juni tot en met 15 juli 2021. Tijdens het openbaar onderzoek kan je het volledige dossier eenvoudig online raadplegen via www.omgevingsloket.be (zoek op dossiernummer OMV_2020034790). Na afspraak kan je de documenten en plannen ook inkijken op onze dienst ruimtelijke ordening, eerste verdieping in 't Getouw (Molenhoekstraat 2).

Wie wenst, kan in deze periode een gemotiveerd bezwaarschrift indienen:

ü Tegen ontvangstbewijs afgeven aan de informatie- en onthaalbalie in 't Getouw

ü Per post richten aan het college van burgemeester en schepenen, Molenhoekstraat 2, 2400 Mol. Vermeld op je bezwaarschrift het referentienummer OMV_2020034790 of referentie gemeente 2021/5.

ü Per mail - met geactiveerde ontvangstbevestiging - naar ro@gemeentemol.be.

Na afloop van het openbaar onderzoek evalueert het gemeentebestuur eventuele bezwaarschriften en maakt het een eigen analyse van het ingediende bouwdossier. Finaal beslist het college van burgemeester en schepenen over het al dan niet verlenen van de aangevraagde vergunning.

www.keirlandsezillen.be

imageMeer nieuws

Tijs Vanneste op Gladiolen Oogst

Tijs Vanneste op Gladiolen Oogst
Kempen regio | Neteland | Olen | Vlaanderen 11.06.2021 - 16.37u

BOIC breidt selectie voor Tokio uit: Wout van Aert en Evenepoel zijn erbij

Internationaal | Kempen regio | Vlaanderen 11.06.2021 - 16.27u

Herentalse Wetstraatjournalist Guy Tegenbos bij 'Het gesprek' op Vlaamsparlement.tv

Herentalse Wetstraatjournalist Guy Tegenbos bij 'Het gesprek' op Vlaamsparlement.tv
Herentals | Kempen regio | Neteland | Vlaanderen 11.06.2021 - 14.24u

Digitale cadeaubonnen met EK-spel

Digitale cadeaubonnen met EK-spel
Herentals 11.06.2021 - 14.04u

Herentalse start-up zoekt €125.000 via crowdlending

Herentalse start-up zoekt €125.000 via crowdlending
Herentals | Kempen regio | Neteland | Vlaanderen 11.06.2021 - 13.32u

Duivels geland in Rusland, zonder KDB en Witsel

Internationaal | Nationaal 11.06.2021 - 12.37u

Zonnige en zwoele dagen op komst: begin volgende week tot 30 graden

Zonnige en zwoele dagen op komst: begin volgende week tot 30 graden
Kempen regio | Neteland | Vlaanderen 11.06.2021 - 09.25u

Cursisten HIK plannen picknick en zwerfvuilactie

Cursisten HIK plannen picknick en zwerfvuilactie
Geel | Herentals | Kempen regio | Neteland 11.06.2021 - 08.18u

Exclusieve samenwerking Van Moer Logistics en Descroes in Brussel

Exclusieve samenwerking Van Moer Logistics en Descroes in Brussel
Internationaal | Kempen regio | Nationaal | Neteland | Provincie Antwerpen | Vlaanderen 11.06.2021 - 07.58u

Fiesta Mundial op Keiheuvel eind september

Internationaal | Kempen regio | Neteland | Vlaanderen 11.06.2021 - 07.34u

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Webdesign door Intracto