EDF Luminus vraagt een milieuvergunning aan om drie windturbines te exploiteren op bedrijfssite 'De Zate' van zandwinningsbedrijf Sibelco. Twee van de aangevraagde windturbines staan volgens het dossier ingeplant op grondgebied Dessel, één turbine voorzien de aanvragers in Mol.

Op verzoek van beide gemeentebesturen organiseren EDF Luminus en Sibelco op dinsdag 16 februari een informatiemarkt tussen 19 en 20 uur voor de buurtbewoners en alle overige geïnteresseerden.  Deze vindt plaats in de raadzaal van Administratief Centrum De Plaetse (Hannekestraat 1, Dessel). De buurtbewoners krijgen hiervoor van EDF Luminus en Sibelco nog een uitnodiging in de bus.

Volgens het aanvraagdossier gaat het om drie windturbines met een tiphoogte van 155 meter. De opgewekte elektriciteit is hoofdzakelijk bedoeld voor de eigen bedrijfssite van Sibelco.

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek in Mol loopt van vrijdag 29 januari tot en met zaterdag 27 februari. In deze periode kan iedereen de plannen inkijken op onze milieudienst, gelijkvloers in 't Getouw.

Eveneens in deze periode kan je een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dit kan persoonlijk op de milieudienst tegen ontvangstbewijs of via de post (College van burgemeester en schepenen, Molenhoekstraat 2, 2400 Mol).

Ook Dessel organiseert een openbaar onderzoek over dit project. Voor de correcte data van hun openbaar onderzoek verwijzen we naar www.dessel.be.

Vergunningen

Het lopende openbaar onderzoek gaat over de aanvraag van de vereiste milieuvergunning om de turbines te mogen exploiteren. De deputatie van de provincie Antwerpen neemt hierover de finale beslissing.

Om de windturbines te mogen bouwen, hebben de initiatiefnemers een stedenbouwkundige vergunning nodig. De aanvraag hiervoor hebben we tot op heden nog niet ontvangen. Ook dan volgt een openbaar onderzoek. Uiteindelijk beslist de Vlaamse overheid over de stedenbouwkundige vergunning.

De rol van het gemeentebestuur beperkt zich in beide gevallen tot het organiseren van de openbare onderzoeken en het verlenen van advies.