Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Openbaar onderzoek voor aanpassingen RUP Mol Centrum

Van maandag 5 december 2022 tot dinsdag 3 januari 2023 loopt een openbaar onderzoek naar de aanpassingen van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Centrum. Wie meer over dit dossier wilt weten en toelichting wenst, is woensdagavond 7 december van 19 tot 21 uur welkom op een infomarkt in de raadzaal in ’t Getouw.

Het bestaande RUP wordt aangepast om nieuwe inzichten en visies op vlak van woonverdichting en vergroening van het centrumgebied mogelijk te maken.

In 2015 keurde de gemeenteraad het RUP Centrum goed. Dit ruimtelijk uitvoeringsplan creëerde zowel voor de eigenaars als het gemeentebestuur duidelijkheid over de toegelaten bouwhoogte en bouwdieptes in het afgebakende centrumgebied. Dit RUP maakte een einde aan de aanhoudende discussies en onduidelijkheden hierover. N

aast de algemene richtlijnen werden binnen het RUP Centrum een aantal strategische locaties aangeduid waar extra ontwikkeling en vernieuwende projecten stedenbouwkundig verantwoord waren. Daarnaast besteedde het RUP heel wat aandacht aan het behoud en de uitbreiding van de zogeheten ‘groene as’. Dit groen lint moet zich uitstrekken vanaf de Martelarenstraat over de Jakob Smitslaan, de Adolf Reydamslaan, de Boomgaardstraat en de Guido Gezellestraat.

RUP aanpassen

Terwijl stedenbouwkundige inzichten over woonverdichting en vergroening evolueren, vormt een RUP een statisch gegeven. Binnen de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bestaat een procedure om een geldend RUP aan te passen volgens deze nieuwe inzichten (art. 7.4.4./1 VCRO). Dit moet gepaard gaan met het nodige studie- dossierwerk en een openbaar onderzoek met infomoment.

Woonverdichting & vergroening

Het aangepaste RUP voorziet op drie locaties langs het groene lint bijkomende mogelijkheden om woonverdichting te combineren met vergroening. Door binnen een project op specifieke punten extra bouwlagen toe te laten, ontstaan op deze specifieke locaties mogelijkheden om extra te vergroenen en de groene as te versterken. Extra bouwlagen en hoogteverschillen binnen één project maken het bovendien mogelijk om meer mogelijkheden en ruimte te geven aan architecturale vernieuwing. Deze extra bouwlagen moeten uiteraard steeds gepaard gaan met het verzekeren van de privacy van de omwonenden.   

Over welke drie locaties gaat het?

-- Hoek Jakob Smitslaan met de Asstraat

Om een sterkere wandelverbinding te maken tussen de Jakob Smitslaan en het Boulevardpark mogen toekomstige ontwikkelingen op deze hoek hoger en dieper uitgewerkt worden. In ruil daarvoor komt er extra groene ruimte.

 -- Hoek Boomgaardstraat, Statiestraat en Guido Gezellestraat (huidige supermarkt GB Carrefour en voormalige rijkswachtkazerne)

Deze aaneengesloten locatie vormt het kruispunt van de groene as met de winkelkern. Een nieuwe ontwikkeling op deze locaties moet een eyecatcher vormen en dienen als toegangspoort tot het kernwinkelgebied. Door het mogelijk maken van een accent met 8 bouwlagen op de hoek van de Statiestraat met de Boomgaardstraat, ontstaat er ruimte voor het creëren van een groen plein in de Boomgaardstraat en extra vergroening in de Statiestraat. Het RUP maakt het mogelijk dat er op de locatie van de oude rijkswachtkazerne een buurtsupermarkt komt, ter vervanging van de huidige GB Carrefour.

-- Site Guido Gezellestraat

De vroegere site van het voormalige gemeenschapsonderwijs in de Guido Gezellestraat werd opgedeeld in drie delen. Het middelste gedeelte maakte plaats voor het nieuwe politiegebouw, in de gebouwen op de rechterzijde kwam onze Academie voor Muziek en Woord. De linkerzijde van dit perceel is bestemd voor een woonproject.

Om de parkruimte voor het huidige politiegebouw te versterken en een aantal waardevolle bomen te behouden aan de zijde van de Guido Gezellestraat, wordt in het RUP dit toekomstige woonproject achteruit richting spoorweg verschoven. Daarnaast moet 30% van het volledige terrein onbebouwd blijven en ingericht worden als publieke groene ruimte. Deze beperking wordt gecompenseerd met de toelating om binnen het project twee accenten met zes bouwlagen te voorzien aan de zijde van de spoorweg. Op deze locatie geeft dat geen hinder op vlak van privacy en sluit het mooi aan op het nieuwe politiegebouw.

Procedure

Je kan het voorstel van aangepaste plannen en voorschriften na afspraak inkijken op onze dienst ruimtelijke ordening van maandag 5 december 2022 tot en met dinsdag 3 januari 2023.  Een afspraak maak je via 014 33 08 30 of ro@gemeentemol.be. Je kan het dossier ook online raadplegen via www.gemeentemol.be/rupcentrum.

Daarnaast ben je op woensdag 7 december van 19 tot 21 uur welkom in de raadzaal van ’t Getouw voor een infomarkt. Op deze infomarkt worden de plannen getoond en krijg je toelichting van experts van het studiebureau en onze gemeentelijke stedenbouwkundige.

Bezwaarschriften of opmerkingen

Eventuele opmerkingen of bezwaarschriften kan je tijdens het openbaar onderzoek doorgeven:  via mail: ro@gemeentemol.be - per brief: dienst ruimtelijke ordening, Molenhoekstraat 2, 2400 Mol - via afgifte aan de balie van ruimtelijke ordening (op afspraak)

Vervolg

Na het openbaar onderzoek worden alle opmerkingen en bezwaarschriften geanalyseerd en wordt een finaal voorstel opgesteld. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad over het aanpassen van het RUP Centrum.'

Deel dit artikel