Luminus en Sibelco hebben een nieuw aanvraagdossier ingediend voor de drie windturbines die ze wensen te bouwen en te exploiteren op bedrijfssite De Zate. Dit betekent meteen ook dat er een nieuw openbaar onderzoek volgt, waarbij er opnieuw gele borden zullen verschijnen.

In het initiële ingediende dossier zaten enkele administratieve onvolmaaktheden. Luminus en Sibelco willen geen risico lopen op procedurefouten, waarna ze beslist hebben om de plannen aan te passen en deze opnieuw in te dienen.

Zowel in Mol als Dessel loopt het nieuwe openbare onderzoek naar de stedenbouwkundige vergunning gelijktijdig van 27 april tot en met 26 mei 2016.

Het initiële openbaar onderzoek liep van vrijdag 19 februari tot en met zaterdag 19 maart 2016. Er liepen geen bezwaarschriften binnen. Twee van de aangevraagde turbines staan volgens het dossier ingeplant op grondgebied Dessel, één turbine wordt voorzien in Mol. Het gaat om drie windturbines met een tiphoogte van 155 meter. De opgewekte elektriciteit is hoofdzakelijk bedoeld voor de eigen bedrijfssite van Sibelco.

Bezwaarschrift indienen

Ook tijdens dit tweede openbaar onderzoek krijgt iedereen de kans om de plannen in te kijken, waarna je al dan niet een gemotiveerd bezwaarschrift kan indienen. Dit geef je tijdens de openingsuren af aan de dienst ruimtelijke ordening tegen ontvangstbewijs of stuur je tijdig aangetekend op naar het college van burgemeester en schepenen, Molenhoekstraat 2, 2400 Mol.

Vlaamse overheid beslist

De bevoegdheid van het gemeentebestuur voor de stedenbouwkundige vergunning beperkt zich tot het geven van advies. Uiteindelijk neemt de Vlaamse overheid de definitieve beslissing. Het gemeentebestuur spreekt zich inhoudelijk pas uit wanneer het tweede openbaar onderzoek is afgerond.