Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Opening nieuwe KIKOEN-locatie De Kleine Wijzer Olen

Eind vorig schooljaar sloegen de gemeente Olen, basisschool De Kleine Wijzer en KIKOEN vzw de handen in elkaar om de opvang voor en na schooltijd te organiseren op de school zelf. Alle schoolgaande kinderen zijn welkom in het vernieuwde KIKOEN-lokaal in De Kleine Wijzer.

’s Morgens kunnen de kinderen er terecht vanaf 7u00, na school tot 18u00. Zo verminderen we de ‘ochtend- en naschoolse’ drukte bij ouder en kind en vermijden we extra verplaatsingen. We organiseren binnenschoolse opvang buiten de schooluren, maar binnen de schoolmuren en blijven volgende principes trouw:

  • opvang in of in nabijheid van basisscholen (binnen de leer- en leefwereld van kinderen);
  • maximaliseren van beschikbare infrastructuur en gedeeld gebruik;
  • minimaliseren van busvervoer;
  • maximaliseren van lokale duurzame samenwerking vanuit een gedeelde kindvisie en met heldere rolverdeling.

“We willen voor ieder kind in Olen kwaliteitsvolle opvang voorzien.”, zegt Kris Gebruers, schepen buitenschoolse kinderopvang van Olen. “Om dit mogelijk te maken werken wij (gemeente Olen) samen met KIKOEN vzw. Deze verhuis is de eerste geslaagde stap in de uitvoering van het Masterplan Binnenschoolse Opvang.” Jan Van de Vyver, teamcoach bij KIKOEN vzw, vult aan: “Veel schoolruimtes staan voor- en naschools leeg. In het traject van De Kleine Wijzer heeft KIKOEN zich vooral gefocust op de beschikbare ruimtes en het vergroten van mogelijkheden voor school én opvang. Zo maakten we ons vrijetijdsaanbod mobiel, waardoor de school ook gebruik kan maken van de opvangruimte overdag. Een win-win situatie!”

Om iedereen te laten kennismaken met het vernieuwde lokaal en de KIKOEN-gezichten, Els, Nannes en Sally, organiseren we op 14 oktober een ‘INSTUIF’. We verwelkomen alle kinderen, ouders en nieuwsgierigen met een ontbijt. '

Over KIKOEN vzw

Onze expertise en kracht ligt in de organisatie van voorschoolse, naschoolse en vakantieopvang voor alle kinderen vanaf schoolleeftijd. We bieden kinderen maximale kansen tot (talent)ontwikkeling in een niet schoolse context (zonder leerdruk).

Dit doen we op vaste locaties in de gemeentes Balen, Grobbendonk, Olen en Retie of op vraag en op maat van organisaties en bedrijven. Onze hoofdzetel is in Olen en in elk van onze gemeentes hebben we een vaste uitvalsbasis die instaat voor de dagelijkse werking.

Drogebroodstraat 5, Olen, België

Deel dit artikel