Vrijdagnamiddag kwam minister-president Kris Peeters de ultramoderne pluimveestallen aan Poiel officieel openen.  Door de bouw van 2 ultramoderne stallen, zet het Proefbedrijf Pluimveehouderij een grote stap naar de toekomst. Ze beschikt nu over nieuwe stallen voor 31.000 leghennen en 37.600 vleeskippen. Alle stallen bevatten talrijke innovaties omtrent dierenwelzijn en milieu. Met deze investering is het Proefbedrijf klaar om zeer toekomstgericht praktijkonderzoek uit te voeren.

Er zijn nieuwe huisvestingssystemen en intelligente eiersorteermachine te zien met daarbij talrijke innovaties omtrent dierenwelzijn, milieu en uitstoot.