De data voor de ophaling van groot huisvuil in Mol voor het jaar 2013 zijn gekend.

Het gemeentebestuur van Mol biedt alle inwoners in 2013 zes weken de kans om groot huisvuil te laten ophalen. De eerstvolgende ophaalbeurt vindt plaats van maandag 4 tot en met vrijdag 8 februari. Om een aanvraag in te dienen, vul je best een e-formulier in op www.gemeentemol.be.

Groot huisvuil is alles wat niet recycleerbaar is én niet in de grijze restafvalbak kan. Bijvoorbeeld: oude fietsen, grasmachine, meubilair,… De kostprijs voor het ophalen en afvoeren, bedraagt 0,15 euro per kilogram.

Als je bent ingeschreven voor een bepaalde ophaalbeurt, moet je het afval op de juiste dag langs de straatkant plaatsen zodat het door onze vrachtwagen kan worden opgehaald. Het materiaal wordt onmiddellijk gewogen, waarna het weegbriefje in je brievenbus wordt gestoken. Achteraf krijg je een rekening toegestuurd.Data ophaalweken 2013

In 2013 kan je op volgende data je groot huisvuil laten ophalen:

· van 4 tot en met 8 februari

· van 8 tot en met 12 april

· van 3 tot en met 7 juni

· van 5 tot en met 9 augustus

· van 7 tot en met 11 oktober

· van 2 tot en met 6 december

Aanvragen gebeuren ten laatste de vrijdag voor de ophaalweek en bij voorkeur via het e-formulier op www.gemeentemol.be > groot huisvuil, aanvraag ophaling. Telefonisch kan ook via 014 33 07 77.

Opmerkingen

· Voor los steenpuin maak je best een aparte afspraak met onze diensten.

· Goederen die nog bruikbaar zijn, kan je gratis laten ophalen door de Kringwinkel (014 32 61 63).

Meer info: gemeentelijke werkplaatsen, 014 33 07 77, zerko@gemeentemol.be