Van 22 maart tot en met 20 april 2013 loopt een openbaar onderzoek naar de uitbating van twee windturbines ten noorden van het kanaal Bocholt – Herentals, langs de Retiebaan (N118).

De windturbines staan volledig op grondgebied Dessel, maar komen vlakbij de gemeentegrens.

Op verzoek van de gemeentebesturen Mol en Dessel organiseert de initiatiefnemer een informatievergadering. Deze vindt plaats op dinsdag 16 april (19.30 uur) in de raadzaal van het gemeentehuis van Dessel (Hannekestraat 1). 
 
Plannen inkijken
Alle geïnteresseerden kunnen tijdens het openbaar onderzoek de plannen inkijken op de milieudienst, gelijkvloers in ’t Getouw. In deze periode kan je ook een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.
 
Twee windturbines
Het gaat om twee windturbines van elk 3,4 megawatt. De aanvrager is NIMBY-projects in samenwerking met EDF Luminus. Zij zijn niet de enige initiatiefnemers voor windturbines in de omgeving van Sas VI en Sas VII. Momenteel lopen en liepen er verschillende procedures, waaronder 7 windturbines van Ecopower in Mol, een project van Aspiravi en nog een nabijgelegen project in Dessel.
 
Milieuvergunning
Dit openbaar onderzoek handelt over de aanvraag voor een milieuvergunning Klasse 1. Om een stedenbouwkundige vergunning aan te vragen, moeten de initiatiefnemers bij Dessel nog een stedenbouwkundig dossier indienen. Ook dit zal aanleiding geven tot een openbaar onderzoek.