Na de eerste vaststelling van blauwalg of de cyanobacterie in de zwemvijver van Oostappen vakantiepark Zilverstrand eerder deze maand, volgt de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) de waterkwaliteit op de voet. Bij een visuele controle vandaag, 20 augustus, stelde de VMM opnieuw blauwalg vast. Daarom vaardigt het gemeentebestuur nogmaals een zwemverbod af. Dit verbod geldt totdat het uitdrukkelijk wordt opgeheven.

Op 15 augustus werd het zwemverbod in de zwemvijver van het Oostappen vakantiepark Zilverstrand opgeheven. Dat neemt echter niet weg dat de VMM de waterkwaliteit nauw blijft opvolgen. Bij visuele controle vandaag, 20 augustus, werd opnieuw een drijflaag met blauwalg of cyanobacterie in het water opgemerkt. Op advies van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid vaardigt het gemeentebestuur nogmaals een zwemverbod af. Dit verbod blijft gelden totdat de drijflaag verdwijnt en de resultaten van de waterstalen van goede kwaliteit zijn.

Wat is blauwalg?

Cyanobacteriën of blauwalgen zijn bacteriën die drijvend aan het wateroppervlak een blauwgroene, soms roodbruine, olieachtige laag vormen op het water. Bij warm weer kunnen ze vooral in stilstaand, voedselrijk oppervlaktewater woekeren. Als de olieachtige laag op het water dikker wordt en het wier dichter op elkaar drijft, sterven de blauwwieren af en komen er stoffen vrij die klachten kunnen veroorzaken. Dit enkel wanneer het om hoge concentraties gaat.

Mogelijke klachten

Zwemmers die vandaag in aanraking kwamen met het water, spoelen zich best goed af om huidirritaties te voorkomen. Klachten zoals diarree en braken, irritatie van de ogen, oren en huid, hoofdpijn, luchtwegklachten en allergische reacties treden enkel op na inslikken van het water. De klachten beginnen binnen de twaalf uur en verdwijnen na enkele dagen vanzelf. Bij ernstige klachten raadpleeg je best je huisarts.  Meer informatie over blauwalg vind je op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij.