De oppositiepartijen Vooruit en Groen dienen voor de gemeenteraad van volgende dinsdag het gezamenlijke voorstel in om het herstelplan én beheer van de Begijnendreef volledig door de KU Leuven te laten uitvoeren.

Eind april organiseerde de gemeenteraad een hoorzitting met een panel van experts in natuurbeheer en erfgoedbeleid om de opties voor het herstel en beheer van de dreef van de Begijnenvest te laten toelichten.

Philip Baelus (ARAT), Marc De Borgher (Onroerend erfgoed), Eddy Vercammen (ANB), Wim De Baene (Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete), Jos Gijsels (Werkgroep natuur en milieu) en Hans Van Dyck (Prof. gedragsecologie en natuurbehoud, Université Catholique de Louvain) namen het woord.

'Een bestuurlijke keuze'

'Er leek een brede consensus te bestaan onder deze experts dat het NU kappen van de dreef, als deel van het herstelplan zoals geformuleerd in het Beheersplan van het Begijnhof, een bestuurlijke keuze is, en géén noodzaak die thans ingegeven werd door veiligheidsoverwegingen of andere doorslaggevende beleidsaspecten', zeggen Jan Bertels (Vooruit - Kamerlid, gemeenteraadslid) en Peter Verpoorten (Groen, gemeenteraadslid).

'Het grote belang van de biodiversiteit van de bestaande bomen moet meer in ogenschouw genomen worden, en gelet op de evolutie van kennis en inzichten ter zake, werd door verschillende sprekers gepleit om het beheersplan aan te passen, wat inhoudelijk en technisch mogelijk is, zoals het agentschap onroerend erfgoed ook beaamde.

Een herstelplan dat vertrekt van het behoud van de bestaande bomen waar mogelijk, kan opgenomen worden in het ruimere beheersplan van het Begijnhof.

Op basis van de uiteenzettingen van de sprekers leek deze bijsturing van het beheersplan een realistische optie te zijn.

Daarom willen we het voorstel tot bijsturing van het herstelplan, zoals geformuleerd door prof. Hans Van Dyck, voorleggen aan de gemeenteraad.

Dit voorstel tot verwetenschappelijking van het herstelplan en het toekomstig beheer van de dreef van de Begijnenvest lijkt ons de beste manier om op basis van 'best practices' tot een 'optimaal resultaat' te komen, rekening houdend met alle factoren die in de afwegingen betrokken moeten worden: veiligheid, beleving, biodiversiteit en erfgoedwaarde.

Dit voorstel lijkt op het eerste zicht ook meer gedragen te worden door de bevolking van onze stad dan nu over te gaan tot een volledige kap van de bestaande bomen alvorens over te gaan tot een heraanplant.

Een meervoudige visie is nodig, omwille van de klimaatverandering, de biodiversiteitscrisis, natuurrecreatie in de stad en de publieke betrokkenheid.

Laat ons van onze dreef een labo maken voor een innovatieve aanpak.

Ons voorstel : de stad zal de Eenheid Bos, Natuur en Landschap van de KU Leuven vragen om het beheer van de dreef van de Begijnenvest te willen opnemen, met respect voor de veiligheid, de beleving, de biodiversiteit en de erfgoedwaarde', besluiten Jan Bertels en Peter Verpoorten.  Foto's Johan Temmerman/ Nnieuws.