De Herentalse oppositiepartijen zijn vanmiddag naar de Raad van State gestapt met een uitgebreide klacht tegen Yoleen Van Camp en de lokale N-VA rond hun verkiezingsuitgaven.

'Op 7 januari verklaarde de Raad voor Verkiezingsbetwistingen het bezwaarschrift van Open VLD HNM, Sp.a, Herentals-Anders en Groen met betrekking tot de gemeenteraadsverkiezingen 'ontvankelijk doch ongegrond', zegt advocaat Peter Verpoorten, tevens raadslid voor Groen.

'De lezing van de beslissing van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen maakt duidelijk dat dit onderzoek op géén enkele manier gebeurd is.

De Raad heeft opvallend geweigerd een hele reeks door burgers verzamelde bewijsstukken te onderzoeken, veegt bewezen en vaststaande overtredingen van N-VA onder de tafel, en heeft zonder enige verantwoording talloze door verzoekers gevraagde onderzoeksdaden niet uitgevoerd.

Daarnaast verwijst de Raad naar 'bewijs' dat de rechters zelf op internet opgezocht hebben, zonder dat verzoekers de kans hebben gehad om zich daarover uit te spreken.

Tot slot neemt de Raad zonder enig onderzoek en zonder dat er enig bewijs werd voorgelegd uitspraken van N-VA Herentals voor waar aan.

Vanmiddag is het hele dossier overgemaakt aan de Raad van State', besluit raadsman Peter Verpoorten.

Vlaams Belang en stadslijst zijn (nog) niet gevraagd door de verenigde oppositiepartijen.

Lokale N-VA-voorzitter Arnout De Cuyper reageert gelaten, trekkend aan een zenuwachtige sigaret : 'We zijn door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen over de hele lijn vrijgesproken. Punt voor punt hebben we deze beschuldigingen weerlegd. We zullen dat nog een keer doen, maar nu voor de Raad van State.'

De Cuyper, die een leidinggevende functie heeft bij N-VA nationaal, heeft nu andere partijkatten te geselen : het gerechtelijk onderzoek naar Melikan Kucam, het opgepakte Mechelse N-VA-gemeenteraadslid met connecties op het kabinet-Francken.  Melikan Kucam heeft  Syriërs duizenden euro's afgetroggeld in ruil voor een humanitair visum.

Ook de bewezen bindingen van N-VA-leden en madatarissen met het ultra-rechtse Schild&Vrienden, de extreem-rechtse campagne van N-VA rond Marrakesh, ... blijven parten spelen.

'Bij De Cuyper is er blijkbaar nooit een vuiltje aan de lucht', klinkt het bij enkele oppositiepartijen. 'N-VA denkt alles te mogen, boven de wet.' (pp)