De Kringwinkel Zuiderkempen heeft verscheidene straatcontainers om textiel in te zamelen op volgende locaties: Ramsel (jeugdvoetbalkantine, Stationsstraat), Herselt-centrum (gemeentelijke werkplaats, Vest 1), Blauberg (Kringwinkel,  Blaubergse-steenweg 113), Varenwinkel (Kapel), Bergom (kerk, Hoge Dreef)

De inwoners van de gemeente Herselt maken goed gebruik van deze textielcontainers, wat we zeker waarderen. Het herbruikbaar textiel wordt op die manier van de afvalberg gered en we kunnen er waardevolle jobs mee creëren voor mensen met minder kansen op de arbeidsmarkt.

Oproep om het textiel nog thuis te houden tot de strenge maatregelen voorbij zijn.
De Kringwinkels zijn sedert vorige week, woensdag 18 maart, tijdelijk gesloten en alle
bijkomende activiteiten zo veel mogelijk stopgezet om medewerkers en klanten te
beschermen.

Achter de schermen zijn enkele stafleden en de directie nog wel praktisch en administratief aan de slag, zoveel als mogelijk van thuis uit.

Het leegmaken van de straatcontainers is een activiteit die we liefst ook niet verderzetten onder het moto: 'blijf zoveel mogelijk binnen en vermijd onnodige verplaatsingen'.

Een aantal stafmedewerkers is echter genoodzaakt om zich dagelijks naar Herselt te
verplaatsen om te vermijden dat de omgeving van de straatcontainers het uitzicht van een sluikstort zou krijgen (zie foto: toestand 1 dag na het leegmaken).

Bovendien, zou het bij regenweer nefast zijn voor het textiel dat op die manier herschapen wordt tot afval.