De Kempen Insect Cluster gaat van start. Deze cluster is een unieke samenwerking tussen het bedrijfsleven en een aantal kennisinstellingen met ondersteuning van de overheid. De Kempen Insect Cluster bevestigt de leidende rol van de regio Kempen in het kweken en verwerken van insecten voor chemie, veevoeder en menselijke voeding.

Op langere termijn zijn er ook heel wat toepassingen mogelijk in de cosmetica en farmacie.

De 'Kempen Insect Cluster' kadert in het Streekplatform Kempen. De initiatiefnemers zijn Millibeter, Voka – KvK Kempen, Thomas More, KU Leuven en VITO met de ondersteuning van het Innovatiecentrum Antwerpen. 'De Kempen Insect Cluster is een innovatief samenwerkingsverband over de sectoren heen', zegt Renilde Craps, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Kempen.

'Dit ecosysteem moet het pad effenen voor een duurzame, koolstofarme grondstoffeneconomie. In eerste instantie reiken we de hand aan extra partners in Vlaanderen, op langere termijn hopen we dankzij onze inspanningen internationaal een voortrekker te worden.'

Bron van grondstoffen
Insecten zijn een ecologisch verantwoorde bron van grondstoffen en zullen daardoor steeds belangrijker worden. 'Insecten zijn in staat om zeer efficiënt organische reststromen om te zetten naar hoogwaardige grondstoffen zoals eiwitten, vetten en chitine', vertelt professor Leen Van Campenhout, KU Leuven.

'Daarnaast stoten ze amper broeikasgassen uit en hebben ze weinig water en ruimte nodig. Op dit ogenblik ontbreekt er echter nog heel wat kennis over de kweek en de toepassing van insecten waardoor zowel fundamenteel als toegepast onderzoek vereist is. KU Leuven wil, op technologiecampus Geel, een leidende rol opnemen in dit onderzoek.'

Pilootinstallaties
Om dat fundamenteel onderzoek te kunnen voeren is de rol van de overheid zeer belangrijk. 'Dankzij de steun van de verschillende overheden kunnen we pilootinstallaties bouwen', vult Joan De Boeck, Thomas More aan. 'De kennis die we in deze pilootinstallaties opdoen stellen we ter beschikking van het bedrijfsleven, zodat op korte termijn al businessopportuniteiten ontstaan.'

Bedrijfsleven
Millibeter nam samen met Voka – KvK Kempen het voortouw om de samenwerking tussen bedrijven in de cluster waar te maken. 'Wij werken met de Zwarte Wapenvlieg', zegt Johan Jacobs, CEO Millibeter.

'De larven van deze vlieg verwerken enorme hoeveelheden organisch afval en zijn de ideale grondstof voor de chemische industrie en hebben ook heel wat potentieel als veevoeder. Dankzij de Kempen Insect Cluster leggen we heel wat contacten in Vlaanderen en kunnen we op termijn ook internationaal stappen zetten.

Subsidie
Dit initiatief is mede mogelijk gemaakt met de financiële steun van EFRO Vlaanderen – GTI Kempen via het toekennen van subsidies aan twee projecten: 'CoCreatie-Hub Bedrijven in de Kempen Insect Cluster' en 'Insect Pilot Plant' en dit voor een totale subsidie van ongeveer € 700.000.