U bent hier

Opvallende ZEBRApaden voor veiligere schoolomgevingen

Mol
24.11.2020 - 08.05u
Door: Mark Jaspers

Een externe firma startte in onze gemeente met het aanbrengen van speciale ZEBRApaden in de schoolomgevingen. Deze 'in het oog springende' ZEBRApaden moeten de zichtbaarheid van de oversteekplaatsen aan de scholen verhogen en de verkeersveiligheid verbeteren.

Het is een eerste actie binnen onze beleidsambitie om structureel de verkeersveiligheid aan de scholen te verbeteren.

De zebrapaden worden door een externe firma in kunststof (thermoplast) op de rijbaan aangebracht. De witte lijnen steken fel af tegen een helgroene ondergrond.

Het zebrapad wordt aan beide kanten geflankeerd door leuke afbeeldingen van een zebra. De ZEBRApaden kunnen enkel bij gunstige weersomstandigheden aangebracht worden (geen vriesweer). Eerst brengt de firma het groene ondervlak aan, nadien volgen op elke locatie de figuurtjes van de zebra.

Welke scholen?

Dit jaar kunnen we wegens technische redenen slechts vier van de in totaal dertien scholen uitvoeren.

Bij de moeilijke selectie van de scholen die eerst aan bod komen, nam onze verkeersdienst verschillende factoren in rekening, waaronder spreiding over het grondgebied, verkeersintensiteit aan de schoolomgeving, aanwezigheid van vrachtverkeer, overige verkeersmaatregelen in de schoolomgeving, verdeling over de verschillende schoolnetten,...

De overige scholen komen in 2021 zo snel mogelijk aan bod.

Volgende scholen krijgen momenteel een opvallend ZEBRApad:

ü 't Egeltje, Achterbos:

ü Mozawiek, Ezaart

ü Kleuterschooltje, Heidehuizen

ü Sint-Jan Berchmanscollege, Centrum

Secundaire scholen

Na de lagere scholen volgen ook de secundaire scholen. Voor deze scholen maken we een aangepast ontwerp dat beter aansluit bij de leefwereld van de jongeren.

Schoolscreenings

In afwachting van de schoolscreenings is de aanleg van deze ZEBRApaden alvast een opvallende quick win. Tijdens de schoolscreenings brengt een studiebureau de sterktes en zwaktes van de schoolomgeving in kaart.

Vervolgens werkt zij voorstellen uit voor structurele aanpassingen die de verkeersveiligheid in de schoolomgeving kunnen verhogen. Elk onderzoeks- en verbetertraject verloopt in nauwe samenspraak met de school, het oudercomité en de buurtbewoners. Een verdere timing en planning moet hiervoor nog worden uitgewerkt.

Meer info: verkeersdienst, 014 33 09 80, verkeersdienst@gemeentemol.be

imageMeer nieuws

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Webdesign door Intracto