[pic=659_1277833177.jpg]Recentelijk kreeg vzw Kempens Landschap er een nieuwe uitdaging bij. De gemeente Berlaar doet namelijk beroep op de expertise van de vereniging om het gehucht Gestel, ooit het kleinste dorpje van de provincie Antwerpen en nog steeds een schilderachtige plek van rust langsheen de Grote Nete, opnieuw even idyllisch te maken als vroeger. [i][b]Delen van kennis en ervaring[/b][/i]Vzw Kempens Landschap heeft al geruime tijd ervaring met het valoriseren van landschappelijk waardevolle domeinen domeinen. In juni 2008 werd besloten dat ze die uitgebouwde expertise ook mogen gebruiken voor domeinen die slechts gedeeltelijk of niet tot hun eigendom behoren en waar de eigenaar betrokken partij wil blijven. Zo werk het Kempens Landschap mee aan een totaalplan voor het Ursulinen Instituut in Sint-Katelijne-Waver en de opwaardering van de grote boerderij en kapel in de Merksplas-kolonie. Nu werd hen, ditmaal door het gemeentebestuur van Berlaar, dus opnieuw een dossier ter onderzoek voorgelegd. [i][b]Gestel, één en al erfgoed[/b][/i]Gestel ontwikkelde zich in de 15de eeuw als enkele hoeven rondom een rechthoekig kerkplein. Het landschap werd gedomineerd door de vallei van de mooi meanderende Nete, die later ontgonnen werd als landbouwgronden voor de in de omgeving aanwezige kasteeldomeinen en hoeven. Deze gebouwen zijn samen met het landschap goed bewaard gebleven in de tijd, waardoor Gestel en zijn omgeving er vandaag nog in zekere mate uitziet als enkele eeuwen geleden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het centrum van het gehuchtje sinds 1992 geklasseerd is als dorpsgezicht en het daarbuiten nog verscheidene beschermde monumenten bevat.[i][b]De toekomst: voorstellen voor de opwaardering[/b][/i]De gemeente Berlaar wil nu de expertise van vzw Kempens Landschap gebruiken om het gehuchtje terug op te waarderen. De vereniging heeft daarbij alvast enkele zaken vooropgesteld waar de volgende jaren, in nauwe samenwerking met de gemeente Berlaar, aan kan gewerkt worden. Zo zal er een integraal herwaarderingsplan voor Gestel worden opgemaakt, zodat het beschermd dorpsgezicht in de verdere toekomst onderhouden kan blijven. De schandpaal zal gerestaureerd worden, net als het kerkhof. Hiervoor zal financiële steun aangevraagd worden bij de Vlaamse overheid en de provincie. Bovendien zal in de toekomst getracht worden om de dorpskern van het gehucht te vernieuwen met Europese steun. Ten slotte, maar niet minder belangrijk, zal ook gewerkt worden aan de toeristische ontsluiting van het gebied. Een fiets- of wandelpad behoren daarbij tot de opties. Zo kan ook u binnenkort gemakkelijker komen genieten van de rust, natuur en cultuur in dit pittoreske stukje Kempen. De gemeente Berlaar hoopt intussen alvast dat Gestel met de steun van vzw Kempens Landschap opnieuw hét buitenplekje van de provincie Antwerpen wordt.