Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

OPZ Geel zoekt kandidaten gezinsverpleging in Mol

Het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum (OPZ) Geel zoekt in Mol gezinnen die zich willen inzetten als pleeg-, opvang- of zorggezin voor psychisch kwetsbare mensen. Benieuwd of het iets voor jou is? Kom dan op 24 oktober om 20 uur naar de infoavond in zaal 1 en 2 van het lokaal dienstencentrum in Ten Hove, Jakob Smitslaan 28. Schrijf in via communicatie@opzgeel.be.

In Geel daalde het aantal gezinnen de afgelopen twintig jaar van 300 naar 150. Het OPZ Geel hoopt dit aantal uit te breiden, ook in de omliggende gemeenten. Daarom organiseert het OPZ Geel een infoavond in onze gemeente. Je verneemt er alles over:  ·         de verschillende vormen van gezinsverpleging ·         de ondersteuning door het OPZ Geel ·         de dagvergoedingen.   Een pleeggezin getuigt over hun ervaringen. Je krijgt alle ruimte om vragen te stellen. 

Opvang mensen met psychische kwetsbaarheid

Gezinsverpleging biedt een - al dan niet tijdelijke - oplossing aan mensen die omwille van een psychische kwetsbaarheid (nog) niet zelfstandig kunnen wonen en waarvoor een ziekenhuisomgeving of instelling niet aangewezen is. 

Pleeg-, opvang- en zorggezinnen

Binnen de gezinsverpleging zijn er verschillende mogelijkheden:

·         In een pleeggezin wordt de pleeggast meestal voor langere tijd in het gezin opgevangen. Dat is de meest traditionele en gekende vorm van gezinsverpleging. Het OPZ Geel zorgt voor een zinvolle dagbesteding, zodat de pleeggasten niet de hele dag thuis zitten. Ook voor de overige zorg staat het OPZ Geel in. Soms verblijven pleeggasten maar voor enkele maanden bij een pleeggezin. Bijvoorbeeld wanneer ze een behandeltraject doorlopen als voorbereiding op zelfstandig wonen, al dan niet met begeleiding.

·         Opvanggezinnen zorgen dan weer voor kortdurende, tijdelijke opvang. Ze ondersteunen de pleeggezinnen, zodat deze bijvoorbeeld op reis kunnen. Ook wanneer pleeggezinnen even niet beschikbaar zijn door bijvoorbeeld ziekte nemen opvanggezinnen de zorg tijdelijk van hen over. Het kan dus zijn dat een opvanggezin periodes van opvang afwisselt met momenten dat er niemand verblijft. Sommige gezinnen kiezen uitdrukkelijk voor deze formule omdat dat beter bij de gezinssituatie past of om uit te proberen of pleeggezin worden iets voor hen is.

·         Een derde vorm zijn de zorggezinnen voor kinderen. Vaak gaat het om de opvang van kinderen met een mentale beperking en een psychiatrische problematiek. Opname in een zorggezin kan voor hen een alternatief zijn voor een verblijf in een voorziening. Het OPZ Geel betrekt het zorggezin dan actief bij het educatief en pedagogisch traject dat ze voor deze kinderen uitstippelen. Verschillende woonvormen zijn mogelijk. Zo kan het zijn dat de kinderen in de week bij het zorggezin verblijven en tijdens de weekends thuis wonen. We zoeken op maat van elke situatie naar de beste oplossing voor alle betrokkenen, met absolute prioriteit voor de belangen van het kind.

Welke gezinnen komen in aanmerking?

Iedereen van elke leeftijd of geslacht, met een ruime geest en open hart komt in aanmerking als pleeggezin. Je moet uiteraard bereid zijn je huis en gezinsleven open te stellen voor kwetsbare mensen. 

Meer info: www.opzgeel.be/nl/gezinsverpleging

Deel dit artikel