Zondagmorgen om 08u begonnen 2 grote telescopische hijskranen vanop een drijvend ponton met het demonteren van de middenoverspanning van de brug over het Albertkanaal op de Herenthoutseweg-Eilandje in Herentals.

Niet met lawaaierige afbraakmethodes met 'afknabbel'- machines, maar de steunbalken uit het middendeel werden aan beide zijden losgemaakt, om ze er vervolgens met hijskranen vanop het water ertussenuit te tillen.

'Bouwheer NV De Vlaamse Waterweg heeft bij de afbraakwerken aan de rust van de buurtbewoners gedacht, dat is heel mooi', zegt Anita, de bekende Eilandje-resident De Buurvrouw. 'De nieuwe brug is een pareltje én veilig voor de zwakke weggebruikers.'

'Planning verliep volgens schema, een huzarenstuk'

Op donderdag 24 juni werd de nieuwe brug over het Albertkanaal aan de Herenthoutseweg opengesteld voor het verkeer. Na de ingebruikname van de nieuwe brug kon de oude brug op zondag 11 juli afgebroken worden.

Het verhogen van de brug en het plaatselijk verbreden van het Albertkanaal kadert binnen de opwaardering van het Albertkanaal. Dit groter project omvat het wegwerken van capaciteitsbeperkende knelpunten op het Albertkanaal.

Het Albertkanaal is vanuit economisch standpunt de belangrijkste waterweg in Vlaanderen en een cruciale hinterlandverbinding voor de haven van Antwerpen naar de Antwerpse Kempen, Limburg en de Luikse regio.

Jaarlijks wordt zo'n 40 miljoen ton aan goederen via de binnenvaart vervoerd over dit kanaal. Dat is het equivalent van zo'n twee miljoen vrachtwagens per jaar of 8000 elke dag minder op onze wegen.

"Om de binnenvaart als vervoersmodus nog aantrekkelijker te maken investeert De Vlaamse Waterweg in de verhoging van de bruggen over het Albertkanaal tot een doorvaarhoogte van 9,10 m.

De hogere doorvaarthoogte op het kanaal verhoogt het rendement van de binnenvaart en zorgt voor een bijkomende boost voor de containervaart doordat schepen met vier in plaats van drie lagen containers kunnen varen," licht ir. Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv toe.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters benadrukt de noodzaak van de verhogingswerken aan de bruggen over het Albertkanaal: "Betere en veiligere vaarmogelijkheden maken van transport over water een waardevol en aantrekkelijk alternatief voor het transport over de weg.

Meer vracht over water zal onze mobiliteit en het klimaat ten goede komen. Daarom investeerde Vlaanderen 16,5 miljoen euro in deze nieuwe en hogere brug.

De binnenvaart is de ideale vervoerswijze voor tal van goederen, van containers tot palletvervoer tot zelfs transport van grote onderdeelbare stukken zoals bvb de onderdelen van de nieuwe bruggen.

Elke vracht die over het water kan gaan, moet niet over de weg. Zo doen we met een sterk alternatief de files krimpen. En dat is precies ook de doelstelling van het project voor de verhoging van de bruggen over het Albertkanaal: nog betere voorwaarden scheppen voor vervoer via water en op die wijze nog meer ondernemers warm maken om de stap naar de binnenvaart te zetten."

"Ondertussen zijn 50 van de 62 bruggen verhoogd en 7 andere bruggen in uitvoering, waaronder deze nieuwe brug hier in Herentals.

De Vlaamse Waterweg nv wil met deze werken bedrijven nog betere kansen bieden om de waterweg in te schakelen in hun logistieke keten. We houden de vaart in de verdere uitbouw van transport over water.

In 2023 zullen de eerste schepen met vier lagen containers over het Albertkanaal varen," vertelt Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv.

Afscheid van de oude brug

'De oude brug langs de Herenthoutseweg in Herentals is een jaar geleden 30 meter stroomopwaarts (oosten) verschoven waar we ze opnieuw aansloten op de bestaande wegenis', vervolgt Chris Danckaerts.

'Op deze tijdelijke locatie kon de oude brug als omleidingsweg dienen tijdens de bouw van de nieuwe brug. Daarna is de nieuwe stalen boogbrug gebouwd op de locatie van de bestaande brug.

Dankzij deze werkwijze kon de onderbreking van Herenthoutseweg beperkt worden tot het strikte minimum.

"Bij het verhogen van de bruggen wordt steeds gezocht naar de best mogelijke manier om de nieuwe brug met minimale hinder te bouwen.

Door de oude brug hier eerst te verschuiven kon deze brug als omleidingsweg dienen tijdens de bouw van de nieuwe brug. Zo werd de verkeersonderbreking minimaal gehouden," aldus minister Lydia Peeters.

 In plaats van de oude brug te lijf te gaan met breekhamers en het beton zo stukje bij beetje af te knabbelen, werden de betonnen balken één voor één in hun geheel weggenomen.

Er werden eerst zaagsnedes gemaakt aan de uiteinden van elke balk. Elke brugdeel is vervolgens op de oevers gelegd en daar verder gedemonteerd en verwerkt tot puin.

Bij de afbraak moest extra voorzichtig te werk gegaan worden om de hoogspanningskabels boven de brug niet te raken. Omstreeks 20 uur zondagnamiddag gaan alle brugdelen verwijderd zijn.

Deze werkmethode verloopt een pak rustiger, met minder lawaai tot gevolg, dan de brug met breekhamers slopen vanop pontons. En er vallen geen brokstukken in het water.

De komende dagen worden ook de zijoverspanning afgebroken. De openstelling van de nieuwe brug en de afbraak van de oude brug betekent nog niet het einde van dit project.

De komende maanden worden ook de kades en jaagpaden onder de brug nog verder afgewerkt. De werken zijn voorzien om tegen het eindejaar van 2021 klaar te zijn.  

'Veilige fietsoversteek onder de brug, we plaatsen  uitkijkpunten en banken op de brug'

Burgemeester Mien Van Olmen (CD&V) : 'De komende maanden gaat de stad ook de  omgeving verder afwerken, zoals de aanleg van de veilige fietsoversteek onder de brug door en het plaatsen van uitkijkpunten en banken op de brug.

De fietspaden zijn nu aan weerszijden 6m breed, maar het zijn wel éénrichtingspaden. Even opletten dus voor iedereen', onderstreept de Herentalse burgemeester.

Foto's beelden Johan Temmerman/ Nnieuws / luchtfoto NV Vlaamse Waterweg.