Als eerste binnen de sector heeft Oude Metalen Harzé op de  Aarschotseweg 15 Herentals recent een duurzaamheidsrapport opgemaakt.  Dit uitgebreid rapport kan je lezen op Oude Metalen Harzé.

Vijf sectororganisaties, waaronder Coberec namen samen met UNIZO het voortouw om een antwoord te bieden hoe je de geleverde bedrijfsinspanningen en concrete realisaties meetbaar en aantoonbaar kan maken.

Harzé één van de pilootbedrijven

Harzé trad als één van de pilootbedrijven naar voor. 

Zaakvoerders Sus en Hilde Harzé : 'Al meer dan 40 jaar is Harzé J.- Van Est gekend als groot- en kleinhandel in oude metalen in de verre regio Kempen en Vlaanderen.  We willen op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde manier toonaangevend zijn in de sector van de recuperatie en een leidende rol spelen in de inzameling en het bewerken van metalen om ze uit de afvalstroom te halen en er secundaire grondstoffen van te maken, de zogenaamde End Of Waste.

Door de evolutie van recyclagetechnieken zijn we verder gegroeid en zijn we nu ook depollutiecentrum voor voertuigwrakken en inzamelpunt voor Recupel, PV Cycle en Bebat.

Voor Oude Metalen Harzé zijn een excellent bedrijfsresultaat, samen met respect voor mens, kwaliteit, leefmilieu, veiligheid en maatschappij strategische basiskeuzes,' aldus terecht fiere Sus en Hilde Harzé-Hanselaer. 

'Groenzone'
Wat ze hun belangrijkste verwezenlijking op dat vlak in 2014 vindt? Hilde Hanselaer: 'Zonder twijfel ons project rond biodiversiteit. Op een strook binnen ons terrein maakten we een groene zone, die we aanlegden met biologen. We maakten een vijver, plantten fruitbomen, hingen nestkasten voor vogels en vlinders. De groenzone is een rustpunt voor ons personeel en onze klanten."

De onderneming heeft 11 medewerkers in dienst en heeft zowel particulieren als bedrijven als klant. Ook intercommunale IOK levert recuperatiematerialen.

Lees het boeiend duurzaamheidsrapport hier Harzé J.- Van Est NV.