Drie Europarlementariërs van de Parlementaire Commissie voor Regionale Ontwikkeling reisden vandaag naar Eupen en Verviers om de lokale en regionale overheden te ontmoeten na de overstromingen van afgelopen zomer.

Ze pleitten onder andere voor de oprichting van een nieuw Europees Fonds voor Aanpassing aan Klimaatverandering.

De parlementariërs begonnen hun reis met een bezoek aan de getroffen gebieden in Eupen. Ze stelden ter plekke de materiële schade vast en spraken met de betrokken burgemeesters, de voorzitter van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, Karl-Heinz Lambertz, en Isabelle Weykmans, Duitstalig Gemeenschapsminister van Cultuur, Werkgelegenheid, Toerisme, Jeugd en Economie.

In de namiddag namen ze deel aan een rondetafelgesprek met de burgemeesters van de getroffen gemeenten in de regio: Pepinster, Theux, Trooz, Limbourg-sur-Vesdre en Verviers. Allen benadrukten het belang van meer Europese financiële steun.

Younous Omarjee, voorzitter van de parlementaire commissie voor Regionale Ontwikkeling zegt: "Deze reis naar België herinnert ons eraan hoe natuurrampen een vast onderdeel worden van ons dagelijks leven.

De Europese Unie moet gemeenten en regio's in staat stellen sneller en flexibeler te reageren.

De Commissie voor Regionale Ontwikkeling van het Europees parlement stelt voor om een nieuw Europees fonds voor aanpassing aan klimaatverandering op te richten.

Dit is essentieel omdat de kosten van niet voorbereid zijn veel hoger zijn dan die van aanpassing. We zullen de komende weken met de Europese Commissie overleggen om met haar te bekijken wat ze kan mobiliseren om te helpen bij de noodzakelijke veerkrachtige en duurzame wederopbouw.

Pascal Arimont, Belgisch Europarlementariër van de EVP-fractie, lid van de parlementaire commissie voor Regionale Ontwikkeling, verklaarde: "Zeven maanden na de overstromingen staan de gemeenten en de lokale bevolking nog steeds voor een ontmoedigende taak: de wederopbouw van huizen, winkels en scholen.

De Europese hulp moet in overeenstemming zijn met de schade.

De bedragen die beschikbaar zijn in het Solidariteitsfonds van de Europese Unie, 600 miljoen euro per jaar, zijn slechts een druppel op een hete plaat in vergelijking met de omvang van de schade ter plekke.

Deze werd berekend op 5 miljard euro voor België.

Er moet een nieuw Europees fonds komen dat specifiek bedoeld is voor de aanpassing aan klimaatverandering."

Deze reis maakt deel uit van een driedaagse missie naar de regio's die afgelopen zomer zijn getroffen door de overstromingen, in België, Nederland en Duitsland.' (eu)