De nieuwe winterprik zorgt er voor dat de paddentrek gestopt is. Die paddentrek was deze week met het mooie lenteweer op gang gekomen. Op heel wat plaatsen zijn de waarschuwingsborden voor de automobilisten geplaatst.

Ook de emmers naast de wegafbakeningen zijn overal gezet

Door het lenteweer met temperaturen van 15°, een frisse lenteregen en het weg vallen van vriestemperaturen 's nachts waren de padden en andere amfibieën uit hun winterslaap.

Natuurpunt Vlaanderen maakte alvast de cijfers bekend van de paddenoverzet van vorig jaar.

In 109 steden en gemeenten in Vlaanderen waren er op 236 plaatsen paddenoverzetten. In totaal werden er 160.981 amfibieën overgezet en gered van het verkeergeweld.

Van dat aantal zijn er 80% groene pad, 12% de bruine kikker, 3% de alpenwatersalamander en ook zeldzamere soorten als de rugstreeppad, de heikikker, de kamsalamander en de vuursalamander.