Van 17 tot 23 september is het voor de 2de keer Handhavingsweek. Over heel Vlaanderen voeren meer dan 1.000 handhavers een week lang verscherpte controles uit op zwerfvuil en sluikstorten.

Met deze Vlaamse Handhavingsweek wil Mooimakers – het Vlaamse samenwerkingsverband tussen OVAM, Fost Plus en de lokale besturen (VVSG) - de pakkans opdrijven, maar ook een duidelijk signaal geven dat je niet ongestraft afval kan dumpen.

Je kan de Handhavingsweek vergelijken met een flitsmarathon tegen zwerfvuil en sluikstorten. Het meest doeltreffende wapen tegen zwerfvuil is een brede maatschappelijke beweging. IOK Afvalbeheer lanceert daarom de 'Zonder zwerfvuilstraat'.

Groot engagement Kempense handhavers

Concreet nemen politieagenten, GAS-ambtenaren, stads- en gemeenschapswachten, wegenwachters, bos- en veldwachters deel aan de Handhavingsweek. Ze trekken een week lang de straat op om extra controles uit te voeren op sluikstort en zwerfvuil.

Elke deelnemende gemeente of organisatie stelt zijn actieplan op, afgestemd op de lokale hotspots en op de beschikbare inzet. Naast extra mankracht worden tijdens de Handhavingsweek ook extra technologische hulpmiddelen ingezet, zoals camera's.

Alle acties werden geregistreerd via www.mooimakers.be. De Kempense handhavers trekken de kop in Vlaanderen. In de Kempen werden de meeste acties geregistreerd. Een pluim op de hoed van onze handhavers maar uiteraard ook extra pakkansen in de Kempen.

Een overzicht van de acties tijdens de handhavingsweek*:

http://mooimakers.be/week-van-de-handhaving

Zonder zwerfvuilstraat – een krachtig signaal tegen zwerfvuil

De moeilijkste stap in de strijd tegen zwerfvuil is die van bewustwording naar aanpassing van het gedrag. Daarom koppelt IOK Afvalbeheer de Handhavingsweek aan een bewustmakingscampagne naar een brede doelgroep. Via de Afvalkrant die deze week werd bedeeld, kreeg iedereen een 'zonder zwerfvuilstraat' affiche in de bus. Inwoners kunnen de affiches achter hun raam hangen en zo aangeven dat ze een zwerfvuilvrije straat willen.

Hoe meer mensen de affiches hangen, hoe groter de betrokkenheid en hoe groter de sociale druk op diegenen die zwerfvuil veroorzaken. En zo hopelijk ook een gedragsverandering bij de sluikstorters en veroorzakers van het zwerfvuil. Door een foto te maken van de affiche achter je raam en die in te sturen maken inwoners kans op een gratis glazenwasser voor 1 jaar. De affiches moeten ook blijven hangen tot en met . In elke van de 29 gemeenten kiest een onschuldige hand een winnaar. Alle info op www.iok.be/zonderzwerfvuilstraat

Johan Leysen, voorzitter IOK Afvalbeheer: "Handhaving is een noodzakelijk sluitstuk van elk actieplan om zwerfvuil en sluikstort terug te dringen. Maar het meest doeltreffende wapen tegen zwerfvuil is een brede maatschappelijke beweging.

De Handhavingsweek richt zich niet alleen tot de overtreders, maar wil tegelijkertijd iedereen die hun afval wel netjes achterlaat een hart onder de riem steken. Uit enquêtes blijkt dat zwerfvuil en sluikstort bij de allergrootste ergernissen van de doorsnee Vlaming staat. Met onze affichecampagne kan elke Kempenaar het signaal geven dat hij zich stoort aan zwerfvuil. Hopelijk duikt de affiche massaal op in het Kempense straatbeeld."

Dominique Van Dijck uit Turnhout: "Het is een kleine moeite om te zorgen dat je in een nette straat woont. Ligt er iets op de grond, dan raap ik het op. De Facebookgroep van de wijk doet regelmatig een oproep om samen zwerfvuil te rapen. Ook de kinderen helpen dan mee. Nadien drinken we samen nog iets. Zo krijg je een propere én een warme buurt."