Het gevoel dat er in Herentals (té) weinig wordt gecontroleerd op verkeersovertredingen, en vooral tegen de parkeerregels, blijkt niet ongegrond.

Federaal parlementslid Yoleen Van Camp (N-VA) uit Herentals bracht met cijfers van minister Jan Jambon (N-VA) het aantal door de politie vastgestelde verkeersovertredingen in de grootste Kempense gemeenten Turnhout, Geel, Herentals en Mol in kaart.

Blijkt dat er in de Keizerstede de helft minder vaststellingen worden gedaan dan in Geel, Mol en dan het provinciaal gemiddelde, en zelfs maar een vijfde van het aantal in Turnhout.

Uiteraard betreft het een vergelijking opgeschaald naar bevolkingsgrootte (percentage vaststellingen per inwoner).

Jaarlijks brengen verkeersboetes, alleen al op de grondgebieden van de vier grootste Kempense gemeenten, de staatskas gemiddeld 10 miljoen euro op.

Eerst een kanttekening. Het aantal vastgestelde verkeersovertredingen door de politie per gemeente kan an sich (nominaal) niet correct vergeleken worden.

Het spreekt immers voor zich dat een grotere gemeente (qua bevolkingsaantal en/of oppervlakte) allicht meer vaststellingen zal doen, en trouwens over een grotere politionele capaciteit beschikt (want die wordt toegewezen op basis van bevolkingsaantal).

Daarom wordt gekeken naar het totaal aantal vaststellingen per gemeente, gedeeld door het bevolkingsaantal.

Voor de provincie Antwerpen komt deze rekensom op 45% uit. Geel (42%) en Mol (41%) stellen dus een gelijkaardig aantal verkeersovertredingen vast, terwijl Turnhout met 104% zelfs het dubbele doet.

De vele flitspalen en het ANPR-netwerk (de trajectcontrole mét nummerplaatherkenning) zijn daar niet vreemd aan.

Herentals – historische hoofdstad van de Kempen – bengelt met 21% helemaal achteraan.

"Het is duidelijk dat chauffeurs op Herentals grondgebied veel meer wegkomen met parkeerovertredingen", besluit Van Camp. "Met een stad waar de parkeerdruk zo hoog is, zou het toezicht hierop tot een veel vlottere bereikbaar leiden, van ons station, centrum en voor onze bewoners en zorgverleners aan huis.

Vandaag geraken bezoekers niet in Herentals omdat ze de auto moeilijk kwijt geraken en bewoners moeten het vaak stellen met een plaatsje een paar blokken verderop."

Bovendien moet daarbij opgemerkt worden dat zowel Turnhout, Mol als Geel tot voor kort alle drie een privéfirma onder de arm hadden om bijkomende vaststellingen op parkeerovertredingen te doen – bovenop de politionele controles op verkeersovertredingen.

In de praktijk ligt de pakkans in Herentals dus eigenlijk nog lager, want de statistieken tellen de vaststellingen door de privéfirma's niet mee.

Overigens komen de meeste gemeenten wel terug op de inschakeling van zo'n privébedrijf, want te duur en te ijverig. Met zo'n privéfirma ontstond duidelijk een wanverhouding tussen hún vaststellingen op "louter" parkeerovertredingen (zoals de blauwe schijf vergeten) en de (vaak minder ijverige) vaststellingen door de politie op vaak ernstiger overtredingen (zoals het onrechtmatig inpalmen van een gehandicaptenplaats), maar dat terzijde.

Vaststellingen van parkeerovertredingen zijn – kort door de bocht – een neventaak van de politie, tussen interventies (op oproepen) door.

Stad Antwerpen moedigt die neventaak – het correct handhaven van het parkeerbeleid – aan. Met een track-and-trace systeem in de interventiewagens wordt de werkverdeling ook gemonitord.

Bovendien werden verkeersovertredingen in de gasboetewetgeving opgenomen, zodat bijvoorbeeld ook de gemeenschapswachten vaststellingen doen (in Antwerpen is dat zelfs uitbesteed).

Geels burgemeester, Vera Celis (N-VA) ziet hier brood in: "De gemeenschapswachten lopen nu al volop rond in het straatbeeld en komen dus in de praktijk nu al vaak verkeersovertredingen tegen. Het zou kostenefficiënt zijn dat ook gemeenschapswachten, mits een bijkomende opleiding, verkeersovertredingen kunnen vaststellen, zodat de politie zich meer op haar kerntaken kan focussen."

Bijkomend voordeel is dat de geïnde boetes terugvloeien naar de steden en gemeenten.


Jan Peeters, bijna ex-burgemeester van Herentals en voorzitter van de politieraad Neteland, reageert gepikeerd :

'Herentals een vrijplaats voor foutparkeerders? Kamerlid Van Camp (N-VA) verspreidt "alternatieve feiten".

Van Camp verspreidt vandaag een persbericht over de verkeershandhaving in de Kempen. Daarin lanceert ze een aanval op het parkeerbeleid in Herentals. Ze bezondigt zich daarbij nogal aan "alternatieve feiten" die we toch uitdrukkelijk willen rechtzetten.

Ik ontken met de cijfers in de hand de boute bewering van Van Camp dat in Herentals amper zou gecontroleerd worden op parkeerovertredingen. Minister Jambon gaf daarover in een parlementair antwoord op haar vraag zelf de cijfers van de 4 Kempense steden.

Het aantal pv's voor stilaan en parkeren, uitgeschreven door de politie, bedroeg in 2015: in Geel: 608; in Herentals: 2011 (een bijna- verdubbeling sinds 2010); in Mol: 1241; in Turnhout: 174.

De bewering van Van Camp dat je in Turnhout, Mol en Geel ook nog de vaststellingen van het private parkeerbedrijf moet meenemen, geldt ook in Herentals. In Herentals werkt weliswaar geen privaat parkeerbedrijf, maar int de stad zelf administratieve boetes voor fout parkeren in de betalende of blauwe zone. Die parkeerboetes komen dus nog bovenop het aantal vaststellingen door de politie.

Dat aantal uitgeschreven boetes bedroeg in : 2016 1819; 2015 1650; 2014 1635; 2013 1609; 2012 1825.

Een opmerkelijk verschil in verkeershandhaving tussen Herentals en de andere Kempense steden zit wel in de cijfers voor snelheidsovertredingen. In Herentals wordt opmerkelijk minder geflitst. Het aantal verkeersslachtoffers in Herentals daalt wel in de laatste 5 jaar. En daar is het toch om te doen: het aantal slachtoffers verminderen, en niet geld uit de zakken van de mensen kloppen waar het niet nodig is.'


Kamerlid Yoleen Van Camp (N-VA) reageert hierop corrigerend:

'Het klopt dat er in alle 4 de gemeenten extra ingezet wordt op controles op parkeer(tijden) (blauwe schijf, parkeerticket betaald, ...). Dat is echter niet alleen in Herentals zo met de gemeenschapswachten, maar ook in Geel, Mol en Turnhout met (tot voor kort) al of niet met privé bedrijven.

De cijfers gaan daar niet over, maar over de vaststellingen door politie-inspecteurs die in verhouding tot bevolkingsgrootte aan de gemeenten worden toegewezen - elke gemeente heeft met andere woorden dezelfde krachten.

Kijken we naar die cijfers, dan zien we dat de pakkans met 21% de helft is dan die van andere Kempense gemeenten en het provinciale gemiddelde (45%).

Het parkeer- en verkeersbeleid in Herentals is op zich in orde (kortparkeren in centrum, met schijf aan de rand en vrij parkeren aan de Ringlaan en met bewonerskaarten), maar de handhaving door de burgemeester hapert.

Bezoekers geraken niet in ons centrum en aan onze horeca, bewoners kunnen niet in hun eigen straat parkeren en thuisverpleegkundigen en huisartsen geraken niet ter plaatse. Handhaving is de boodschap. Er wordt ook te snel gereden en ook daar zet het stadsbestuur vandaag te weinig op in', besluit Van Camp.

Je reactie welkom op redactie@nnieuws.be